Konferencja – Miedzy ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21-22 października 2015 roku odbędzie się VII cykliczna konferencja pt. “Miedzy ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, organizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. Tytuł tegorocznej edycji konferencji brzmi “Rewitalizacja – powrót do miasta”.

W gronie architektów, inwestorów i developerów , jak też przedstawicieli służb konserwatorskich administracji rządowej i samorządowej podjęte zostaną palące problemy związane z ochroną i zarządzaniem zabytkowymi zespołami architektonicznymi i układami urbanistycznymi w warunkach znacznej ekspansji inwestycji budowlanych w głąb zabytkowej tkanki miejskiej.

Podobnie jak w latach ubiegłych udział w konferencji, wraz z posiłkami, jest bezpłatny. Odbywać się ona będzie w sali konferencyjno-kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, ul. Kredytowa 1. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny z kierownikiem Biura Organizacyjnego panią Lidią Goldberg – tel. 22 408 11 62. Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres lidiagb@poczta.onet.pl. do 15 października br.

Więcej informacji na stronie: www.ethnomuseum.pl/konferencje

Zobacz: PROGRAM WYDARZENIA

facebook share