Konferencja „MIASTECZKO I WIEŚ przyszłości”

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (jednostka państwowa podległa pod Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) organizuje w dniu 1 grudnia 2014 roku w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 32 międzynarodową konferencję pod nazwą: „MIASTECZKO I WIEŚ przyszłości”. Celem konferencji jest omówienie wyzwań i szans wynikających ze zmian demograficznych, jakie stoją przed małymi miejscowościami położonymi na obszarach peryferyjnych w Polsce.

Dane statystyczne wskazują, że ludność na obszarach wiejskich wzrasta, zaś ludność miast maleje. Jednak wzrost ludności na obszarach wiejskich nie jest jednolity i koncentruje się wokół dużych miast. Miejscowości położone w większej odległości od znaczących ośrodków miejskich tracą mieszkańców, a odpływ głównie młodych mieszkańców przyspiesza proces starzenia się ich ludności.  Te zmiany demograficzne pociągają za sobą zarówno głębokie przeobrażenia w przestrzeni jak i wymiarze ekonomicznym. Do tej pory w Polsce niewiele mówi się o tym zjawisku, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, gdzie problemy obszarów peryferyjnych będące wynikiem zmian demograficznych są szeroko omawiane.

Mamy ambicję by temat konferencji ująć zarówno w sposób akademicki jak i w perspektywie praktycznej. Pierwsza część będzie dotyczyła teoretycznych aspektów rozwoju małych miejscowości na obszarach peryferyjnych. W drugiej części uwaga zostanie skupiona na wpływie zmian demograficznych na rozwój przestrzenno-ekonomiczny miejscowości na obszarach peryferyjnych. Prelegenci z Danii i Niemiec przedstawią doświadczenia ze swoich krajów, gdzie problem depopulacji i starzenia się obszarów peryferyjnych występuje znacznie dłużej niż w Polsce (w trakcie konferencji będzie tłumaczenie symultaniczne wszystkich wystąpień).  W trzeciej części zostaną pokazane dobre praktyki i rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania tych miejscowości mimo negatywnych trendów demograficznych.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny (ilość miejsc ograniczona, wymagana rejestracja).

Wśród uczestników konferencji będą m. in. przedstawiciele samorządów, działacze lokalni, przedstawiciele administracji, planiści, a także naukowcy i studenci z kraju i Europy.

Program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: http://www.miastoiwiesprzyszlosci.igpim.pl/

facebook share