Konferencja Kultura+Rewitalizacja

Rewitalizacja jest momentem próby dla każdego z miast. To bowiem proces, który wymusza działanie w poprzek poszczególnych obszarów polityki miejskiej i organizację współpracy setek osób reprezentujących różne dziedziny i perspektywy. Kluczowa w tym działaniu jest również polityka kulturalna. Obecność kultury i wykorzystanie jej potencjału w procesach rewitalizacji nie jest już tylko ideą ani „postulatem” – jej rola została potwierdzona zarówno w dokumentach rządowych, jak i wielu miejskich strategiach i towarzyszących im programach operacyjnych. Kluczowe pytanie brzmi więc nie „czy”, ale „jak” skutecznie wykorzystać kulturę i politykę kulturalną w procesach rewitalizacji.

Odpowiedzi chcemy szukać wspólnie. Dlatego zapraszamy na konferencję „Kultura + rewitalizacji”, która odbędzie się w dniach 4 i 5 grudnia 2014 r. w Warszawie.

To kolejne spotkanie organizowane przez Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych – tym razem we współpracy z British Council. Celem spotkania jest stworzenie warunków nie tylko do merytorycznej pracy i uczestnictwa, ale także wymiany indywidualnych doświadczeń i wsparcia w codziennej pracy na rzecz miast i kultury.

Nasze spotkanie podzielone jest na dwie części. Pierwszy dzień poświęcimy na dyskusję nad najbardziej istotnymi kwestiami każdego procesu rewitalizacji. Będziemy mówić o skutecznych  metodach prowadzenia działań rewitalizacyjnych wykorzystujących narzędzia edukacji, kultury i animacji. Zapytamy o to, kogo w istocie ona dotyczy i angażuje. Nie zapomnimy o odpowiedzialności – zarówno za cały proces, jak i jego poszczególne części. Poruszymy także bardzo praktyczne sprawy, jak np. ułożenie modelu współpracy w ramach samego urzędu, jak i poza nim. Nie zakończymy na stwierdzeniu, że świadomy udział mieszkańców w procesach rewitalizacji jest ważny, ale zastanowimy się temu, jak ten udział jest realizowany i jakie bariery napotyka. I wreszcie spróbujemy zdefiniować sukces w działaniach rewitalizacyjnych i określić, czy i w jaki sposób możemy go mierzyć.

Drugi dzień wypełnią zaś warsztaty, podczas których będziemy pracować nad pogodzeniem systemowych ograniczeń z nowymi pomysłami, propozycjami i narzędziami. Celem naszych zajęć będzie stworzenie planu działań kulturalnych wspierających procesy rewitalizacji i współpracę międzysektorową. Warsztaty są zaplanowane od godz. 10.00 do godz. 15.30.

Nasza konferencja jest bezpłatna i do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych wypracowaniem nowej jakości w podejściu do rewitalizacji, wzmacnianiu rozwiązań międzysektorowych i wykorzystaniu potencjału kultury i polityki kulturalnej. Warsztaty przeznaczone są zaś w szczególności dla pracowników urzędów miast i osób z nimi współpracujących.

Udział w konferencji wymaga rejestracji – prosimy o wykorzystanie poniższego formularza.

Gościom spoza Warszawy proponujemy nocleg. Liczba uczestników naszego wydarzenia, podobnie jak i miejsc w hotelu, jest ograniczona. Dlatego też prosimy o nieodkładanie decyzji o uczestnictwie do ostatniej chwili.

Szczegółowe informacje i program konferencji.

facebook share