Konferencja BIOCITY

Naukowy Klub Architektury zaprasza w czwartek, 25 września 2014 roku na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej na konferencję BIOCITY, która poświęcona jest relacji architektury i urbanistyki do środowiska.

Konferencja BIOCITY adresowana jest do architektów, architektów krajobrazu, urbanistów, inżynierów różnych specjalności, geografów, biologów, antropologów, historyków, psychologów, socjologów, oraz wszystkich innych badaczy miasta i jego rozwoju.

Tematem przewodnim będzie relacja architektury i urbanistyki do środowiska.

sesja 1: EKOSFERA – zagadnienia rozwoju i degradacji na poziomie ekosystemów, w ujęciu ekologicznym

sesja 2: BIOSFERA – na poziomie pojedynczych organizmów, gdzie uwaga zostanie poświęcona podobieństwom oraz naśladowaniu budowy i zasady działania organizmów żywych

sesja 3: ANTROPOSFERA – rozważania o mieście zostaną skierowane ku zagadnieniom powiązania człowieka z otoczeniem

Wymiana idei i aspektów technicznych między poszczególnymi dyscyplinami naukowymi jest tylko pozornie niezwiązana, odrębna. Połączenie między architekturą, biologią i humanistyczną wiedzę o człowieku pokazuje, że w wielu kwestiach dziedziny uzupełniają się wzajemnie, wręcz trudno często określić granice „terytorium” eksploracji każdej z nich.

Terminy:

– Do 30 czerwca 2014 prosimy o przysyłanie e-mailem formularzy zgłoszeniowych. (Termin ten nie dotyczy biernego udziału, który będzie można zgłosić i opłacić do 15 września.)

– Do 15 lipca 2014 komisja kwalifikacyjna podejmie decyzję o akceptacji tematów.

– Przewidujemy też możliwość zgłaszania tematów później (do 31 sierpnia 2014). Zgłoszenia dokonane do 30 czerwca będą traktowane jednakże priorytetowo.

Osoby chętne do udziału prosimy przed wypełnieniem formularza zgłosze­niowego o zapoznanie się z informacjami na stronie: http://nka.edu.pl/biocity

Wszelkie informacje znajdują się na stronie web konferencji: http://nka.edu.pl/biocity

Zgłoszenia proszę przesyłać na nka@nka.edu.pl

facebook share