Komunikat zespołu warsztatowego WCL

Szanowni Państwo,

Oddział Warszawski SARP na zlecenie m. st. Warszawy opracowuje studium koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych w Warszawie. Elementem tego zadania jest wyznaczenie lokalizacji centrów lokalnych, które eksperci rekomendują jako priorytetowe.

Zespół warsztatowy pod kierunkiem prof. Krzysztofa Domaradzkiego, w porozumieniu z Zamawiającym, zdecydował o włączeniu do procesu mieszkańców i społeczników. Współpraca ta miała na celu uzyskanie informacji o potencjale społecznym istniejących i potencjalnych centrów. W jej ramach zorganizowane zostały 4 otwarte spotkania w Muzeum Pragi, podczas których przedstawione zostały założenia projektu, a aktywiści i mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje lokalizacji. Zainteresowanie i zaangażowanie Warszawiaków przerosło nasze oczekiwania. Z każdym spotkaniem przybywało chętnych do przedstawienia swoich propozycji. Na ostatnim spotkaniu obecni uczestnicy wyrazili chęć większego zaangażowania w prace nad rekomendacjami, co potwierdziły kolejne listy otrzymywane w tej sprawie.

Świadomi wagi tematu centrów lokalnych i doceniając zaangażowanie mieszkańców zdecydowaliśmy o zmianie harmonogramu dalszych działań w projekcie, co zaakceptował Zamawiający czyli m.st. Warszawa.

Zgodnie z sugestiami wyrażonymi w ramach spotkań rozbudowujemy funkcjonalność strony internetowej warsztatów https://sarp.warszawa.pl/warsztaty/warszawskie-centra-lokalne/ oraz profilu FB Warszawskie Centra Lokalne – dzięki uwagom zdaliśmy sobie sprawę z potrzeby zwiększenia ich czytelności. Na stronie publikować będziemy bieżące informacje na temat postępu prac. Znajduje się tam już mapa z naniesionymi roboczymi propozycjami lokalizacji, relacja z dotychczasowych spotkań oraz odpowiedź na zgłoszone dodatkowe kryteria.

Utrzymujemy też możliwość zgłaszania kolejnych lokalizacji oraz propozycji konkretnej metodologii drogą mailową do 30 maja 2015 r. (maks. 2 strony). Najlepsze propozycje opublikujemy w formie aneksu w końcowej publikacji. Prosimy o przesyłanie korespondencji na adres warszawskiecentralokalne@gmail.com

Dotychczasowy harmonogram zakładał już tylko jedno spotkanie, na którym pokażemy gotowe rekomendacje w formie publikacji. Chcemy jednak skorzystać z wiedzy mieszkańców, dlatego wypracowane rekomendacje w postaci mapy, wskazanych lokalizacji priorytetowych oraz scenariuszy działania przedstawimy publicznie na początku czerwca w Pawilonie Wystawowym SARP. W porządku spotkania proponujemy przeznaczyć 1 godz. na przedstawienie naszych rozwiązań, a następne 2 godz. na dyskusję. Następnie odniesiemy się do wyrażonych opinii i w publikacji oraz na spotkaniu otwartym przedstawimy finalne rekomendacje z uwzględnieniem uwag.

Jako Oddział Warszawski SARP zostaliśmy poproszeni o przedstawienie rekomendacji eksperckich, które poddamy dyskusji i umożliwimy ocenę przedstawionych rozwiązań. Jesteśmy odpowiedzialni za finalny efekt pracy, dlatego zastrzegamy sobie prawo do końcowych decyzji i bierzemy za nie odpowiedzialność przed zleceniodawcą.

Z poważaniem,

Marcin Mostafa, prezes OW SARP

prof. Krzysztof Domaradzki, kierownik zespołu warsztatowego

dr Anna Domaradzka, socjolog, członek zespołu

arch. Marlena Happach, członek zespołu, wiceprezes OW SARP

dr Katarzyna Sadowy, architekt/ekonomista, członek zespołu

arch. Marek Sawicki, urbanista, członek zespołu

arch. Aleksandra Wasilkowska, członek zespołu, wiceprezes OW SARP

facebook share