Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami – kompendium wiedzy

Jeśli nie rozumiemy, że gubienie ptaków jest takim samym przejawem bezmyślnej przemocy nad przyrodą, jak niszczenie lasów, osuszanie bagien itp., natura nam odpłaci się i za to, tak jak odpłaca się już obecnie, grożąc katastrofą” – architekt Ewa Kuryłowicz*

Każdego roku miliardy ptaków giną w zderzeniu ze szklanymi powierzchniami. Śmiertelne niebezpieczeństwo stanowią nie tylko lustrzane wieżowce, ale także okna bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych, przezroczyste ekrany dźwięchłonne i szklane wiaty przystankowe.

To zagrożenie można jednak w dużym stopniu wyeliminować.

Fundacja Szklane Pułapki, pierwsza w Polsce organizacja zajmująca się ochroną ptaków przed kolizjami ze szklanymi i lustrzanymi obiektami, wydała i udostępniła „Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami – kompendium wiedzy”. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich objął patronat nad publikacją.

„Kompendium” zawiera praktyczną wiedzę dla architektów, urbanistów i urzędników miejskich. Dowiemy się z niej m.in., jak ptaki widzą świat, jakie czynniki stanowią o kolizyjności obiektów architektonicznych, jak projektować, żeby minimalizować ryzyko kolizji oraz jak zabezpieczać już istniejące obiekty.

Autorami książki są zarówno tytułowani ornitolodzy i przyrodnicy, jak i praktycy, którzy na co codzień działają na rzecz zminimalizowania zjawiska kolizji ptaków z transparentnymi i lustrzanymi powierzchniami.

Książka pod redakcją Ewy Zyśk-Gorczyńskiej, Romualda Mikuska i Hanny Sztwiertni.

Książkę można pobrać ze strony internetowej Fundacji Szklane Pułapki pod linkiem: https://bit.ly/3ucj2W2

Oddział Warszawski SARP objął książkę swoim patronatem.

facebook share