Jubileusz 100-lecia architekta Tadeusza Baruckiego

Koledze Tadeuszowi Baruckiemu
Sekretarzowi Generalnemu SARP w kadencji 1956-1961
wiceprezesowi ZG SARP w kadencji 1972-1975
nieustającemu
kolekcjonerowi wspomnień architektów i relacji o architekturze świata i Polski
w dniu jubileuszu 100lecia urodzin

Zarząd Oddziału Warszawskiego SARP


Tadeusz Barucki Urodził się w 1922 r. w Białymstoku. W 1949 r. ukończył studia na Wydziale Architektury Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie (późniejsza Politechnika Krakowska).

Architekt, autor wielu ważnych książek z zakresu historii architektury w Polsce i na świecie. Nagrodzony honorowym wyróżnieniem SARP za „prezentację osiągnięć architektury światowej w Polsce i polskiej za granicą”. O swojej misji mawiał: „Informacje z jednego krańca świata sprzedaję na drugim jego krańcu, tam gdzie są one cenne, i vice versa”. Sprawowanie w 1954 r. funkcji sekretarza organizacyjnego Międzynarodowego Spotkania Architektów w warszawskim SARP-ie umożliwiło mu osobiste kontakty z architektami wielu krajów świata. Pracował wówczas w Instytucie Urbanistyki i Architektury w Warszawie. W 1955 r. wyjechał do Pekinu z wystawą polskiej architektury, w 1958 r. uczestniczył w Kongresie UlA w Moskwie. Odtąd stale podróżował, rozwijając umiejętności językowe i gromadząc bogate fotograficzne archiwum światowej architektury. W 1981 r. otrzymał Nagrodę im. Jeana Tschumiego przyznawaną przez Międzynarodową Unię Architektów za wymianę informacji o architekturze i promocję kultury architektonicznej na świecie. Był profesorem wizytującym w uczelniach wyższych w ponad 40 krajach. Został członkiem unii architektonicznych w Peru, Wenezueli i Rosji.

Pełnił funkcję sekretarza generalnego i wiceprezesa SARP. Był doradcą Amerykańskiego Instytutu Biograficznego (w latach 1999-2003), wygłosił na świecie ponad 400 wykładów, opublikował ponad 500 artykułów i serię książek prezentujących architekturę poszczególnych krajów, od Mongolii po Meksyk. Jego autorska kolekcja 200 tys. zdjęć przedstawiających architekturę z całego świata umożliwiła wydanie wielu opracowań, m.in. londyńskiej kolekcji kolorowych przezroczy „Masters of Architecture”. Na jej podstawie autor przygotowywał hasła do polskich, francuskich, angielskich i amerykańskich encyklopedii, a także liczne wystawy w Polsce oraz wystawę w Muzeum Architektury Finlandii w Helsinkach, która została przedstawiona także w formie wieloekranowej prezentacji „Architektura samorodna i jej relacje do architektury współczesnej” w czasie Kongresu Międzynarodowej Unii Architektów UlA w Warszawie w 1981 r.

Zaprojektował m.in. Żerańskie Zakłady Naprawy Samochodów (1953) i Dom Turysty w Sandomierzu (z Kazimierzem Muszyńskim, 1965).

facebook share