József Hegedüs – W poszukiwaniu nowego mieszkalnictwa Modele mieszkaniowe w krajach “Nowej EU”

4 października 2016 o godz. 18.00 w Pawilonie SARP przy ul. Foksal 2 wykład wygłosi dr József Hegedüs, współzałożyciel i dyrektor niezależnego ośrodka badawczego Metropolitan Research Institute w Budapeszcie. Dr Hegedüs odwiedza Warszawę na zaproszenie Oddziału Warszawskiego SARP.

Po 1989 roku kraje Europy Środkowej i Wschodniej musiały znaleźć nowe sposoby zapewnienia mieszkań. Niektóre rozwiązania, takie jak prywatyzacja już istniejących mieszkań czy zarządzania „starymi pożyczkami” przyjmowano pod presją czasu i oczekiwań społecznych. Przekształcenia gospodarcze przyniosły wzrost społecznych nierówności, również w dostępie do mieszkań. Nawet rozwijająca się klasa średnia ma problemy z ponoszeniem kosztów zapewnienia własnego mieszkania, pojawiły się też wyzwania związane z bezrobociem, starzeniem się społeczeństw i ryzykiem związanym z wynajmem mieszkań.

Czy możliwe są inne rozwiązania niż budownictwo socjalne oraz trudno dostępny dla wielu rynek deweloperski? Zwłaszcza po kryzysie 2008 roku widać wyraźną potrzebę nowych modeli mieszkalnictwa w krajach „nowej UE”. Podczas wykładu zostaną przedstawione bardziej efektywne i sprawiedliwe społecznie rozwiązania, oparte na innowacyjnych programach nowych krajów członkowskich oraz wcześniejszych doświadczeniach Europy Zachodniej.

Wykład w języku angielskim po wykładzie przewidziana dyskusja. Serdecznie zapraszamy!

Dr József Hegedüs jest ekonomistą i socjologiem. Zajmuje się zagadnieniami polityki mieszkaniowej, planowania miast oraz politycznymi, gospodarczymi i społecznymi problemami miejskimi. Od 1996 roku jest członkiem narodowego komitetu polityki mieszkaniowej na Węgrzech, autorem wielu publikacji naukowych, między innymi współautorem i współredaktorem książek “Transition of the housing sector in the East Central European countries”, “The reform of housing in Eastern Europe and the Soviet union”, “Social housing in transition countries”.

Metropolitan Research Institute (MRI) został założony w 1989 roku jako niezależny  ośrodek badawczy i doradczy do spraw rozwoju miast. Zatrudnia ekonomistów, socjologów i specjalistów w zakresie planowania przestrzennego. Zrealizował wiele programów we współpracy z UN Habitat, Europejską Komisją Gospodarczą, Bankiem Światowym, brał także udział w programach URBACT, ESPON, INTERREG.

Głównym obszarem działań jest zrównoważony i sprawiedliwy społecznie rozwój europejskich miast, ze szczególnym uwzględnieniem problemów krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

facebook share