Jednoetapowy konkurs rekomendowany przez SARP nr 28/R/2022 na zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. 1 sierpnia 30B we Włochach

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło jednoetapowy konkurs na zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. 1 sierpnia 30B we Włochach. Inwestycja jest częścią Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Konkurs uzyskał rekomendację SARP nr 28/R/2022.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, składających się z: mieszkań komunalnych, lokali usługowych zlokalizowanych w parterach budynków, garaży podziemnych zlokalizowanych pod każdym z budynków, zagospodarowania ternu z miejscami parkingowymi i drogami wewnętrznymi oraz zieleni osiedlowej.
Celem Konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, ekonomicznym, wizualnym, proekologicznym, energooszczędnym i zmniejszającym koszty eksploatacji.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 30 stycznia 2023 r. o godzinie 16.00.

Wszelkie informacje o konkursie, regulamin oraz harmonogram znajdują się na stronie www konkursu.

facebook share