Jednoetapowy konkurs realizacyjny na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wraz z Oddziałem Warszawskim SARP zapraszają do wzięcia udziału w jednoetapowym konkursie realizacyjnym na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie.Przedmiotem konkursu jest wykonie koncepcji ogólnej całego terenu Parku wraz z powiązaniami i szczegółowych koncepcji obszarów w granicach wskazanych oraz dokumentacji konkursowej.
Zaleca się, aby Uczestnik konkursu uwzględnił wytyczne oraz zalecenia i uwarunkowania wynikające z Regulaminu oraz załączników.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy składać należy w formie pisemnej do dnia 16.02.2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie OW SARP przy ul. Foksal 2.
Szczegóły: http://konkurs-polem.sarp.warszawa.pl/

facebook share