Jakie Pole Mokotowskie? Warsztaty charrette

Od 14 do 20 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Narodowej odbędą się pierwsze w Warszawie warsztaty „charrette” dotyczące przyszłości Pola Mokotowskiego. Zapraszamy – przyjdź i opowiedz, jak wyobrażasz sobie Pole Mokotowskie swoich marzeń.

KIEDY: 14 kwietnia o 17:30 do 20 kwietnia o 20:30
GDZIE:
Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213,
FB: facebook event

Warszaty charette są organizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, renomowaną pracownię urbanistyczną MAU oraz firmę Mediatorzy.pl. Jest to trzeci etap procesu konsultacji społecznych – partycypacyjnego opracowania koncepcji zagospodarowania i użytkowania Pola Mokotowskiego.

http://konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/jakie-pole-mokotowskie-pierwsze-w-warszawie-warsztaty-charrette

Pole Mokotowskie to park o zróżnicowanym charakterze i miejsce bardzo różnorodnych aktywności mieszkańców. Jak powinien wyglądać? Jak najlepiej połączyć na Polu wiele rozmaitych funkcji z największą korzyścią dla jego użytkowników? Celem warsztatów jest uwzględnienie postulatów zgłaszanych i zdiagnozowanych na wcześniejszych etapach i zarekomendowanie rozwiązań organizacyjnych, projektowych lub regulaminowych odpowiadających na potrzeby użytkowników Pola. Wspólnie z mieszkańcami oraz użytkownikami Pola Mokotowskiego zostanie wypracowana całościowa, spójna wizja parku i jasna strategia postępowania przy wprowadzaniu szczegółowych usprawnień w parku. Warsztaty przeprowadzone będą w nowatorskiej formie „charrette”.

Warsztaty „charrette” są narzędziem planistycznym i projektowym. Termin „charrette” został przejęty

z tradycji francuskich Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pod koniec XIX w. określał małe wózki używane przez asystentów do zbierania rysunków na egzaminach. Profesjonalne warsztaty „charrette” pojawiły się w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. i zmieniły podejście planistyczne w tym kraju. Obecnie są również stosowane w Europie. Znajdują zastosowanie przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, przestrzeni publicznych i tkanki historycznej śródmieść, zagospodarowaniu arterii komunikacyjnych, planowaniu nowych dzielnic i poprawie funkcjonowania istniejących wsi, dzielnic, miast lub nawet regionów. Dzisiejsze charette cechuje szybkość i syntetyczność opracowania oraz praca warsztatowa.

Tematami przewodnimi warsztatów będą:

(1) Zieleń na Polu – Pole jako ekosystem przyrodniczy, bioróżnorodność w parku;

(2) Komunikacja – projektowanie przestrzeni, z których wygodnie korzystać będą piesi, rowerzyści, rolkarze i inni użytkownicy;

(3) Funkcje na Polu – planowanie rozmieszczenia i sposobu realizacji funkcji rekreacyjnej i kulturalnej dla użytkowników o różnych potrzebach i rożnych grup wiekowych, animacje społeczno-kulturalne na Polu, kawiarnia/gastronomia, mała architektura;

(4) Pies na Polu – jak odpowiedzieć na potrzeby właścicieli psów i potrzeby innych użytkowników parku;

(5) Wydarzenia i imprezy na Polu – wytyczne i zasady dotyczące organizacji imprez na Polu.

Warsztaty będą obejmowały:

– konferencję otwarcia – 14 kwietnia (czwartek), w godz. 17:30-20:30,
– warsztaty w blokach tematycznych – 15 kwietnia (piątek), w godz. 17:30-20:30 oraz 16 kwietnia (sobota) od godz. 10:00,
– publiczne prezentacje projektu – 18 kwietnia (poniedziałek) oraz 20 kwietnia (środa), w godz. 17:30-20:30,
– pozostały czas warsztatów jest poświęcony na prace projektowe wraz ze stałym punktem konsultacyjnym.

Serdecznie zapraszamy zarówno na warsztaty i punkt konsultacyjny, jak i na prezentacje publiczne, gdzie będzie można zobaczyć efekty prac zespołu projektowego.

facebook share