“Jak mieszkać w Polsce”

W dniu 27 października 2014 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej SARP (ul. Foksal 2, I piętro) odbędzie się organizowane przez Koło Krytyki Oddziału Warszawskiego SARP i Redakcję “Arche” spotkanie promocyjne opublikowanej w tym roku a obronionej w 1987 pracy doktorskiej Waldemara Siemińskiego “Cele społeczne w koncepcjach osiedla mieszkaniowego” (promotor prof. dr hab. Bohdan Jałowkiecki) nagrodzoną przez Ministra Gospodarki Przestrzennej.

Spotkanie będzie połączone z debatą pod tytułem “Jak mieszkać w Polsce”.

facebook share