IV tom Polskiej Polityki Architektonicznej

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki przedstawia IV tom Polskiej Polityki Architektonicznej.

Publikacja jest kontynuacją i rozwinięciem projektu ustanowienia Polskiej Polityki Architektonicznej – opracowanego i opublikowanego w 2009 roku, realizowanego w kolejnych latach. Inicjatywa ta jest reakcją środowiska architektonicznego na niedoskonałości oraz szereg problemów, które dają się zaobserwować w jakości krajobrazu przestrzeni publicznej w Polsce.

Tematyka prezentowanej publikacji koncentruje się wokół takich wątków jak systemy kształtowania przestrzeni, na przykładzie Polski, Wielkiej Brytanii i Francji oraz charakterystyki wybranych wartości kształtowania przestrzeni. Analizuje też autorskie studia przypadków. Jest to głos w debacie nad stanem sposobów kształtowania przestrzeni publicznej i krajobrazu oraz wyzwaniami, przed którymi stoi polityka architektoniczna w Polsce. Będzie również okazją dla środowisk profesjonalistów i użytkowników przestrzeni publicznej do zwrócenia uwagi na dobre praktyki realizowane w tym zakresie, jak również takie, których należy unikać.

Publikacja jest dostępna online: (PDF do pobrania), wkrótce również w wersji drukowanej.

Więcej informacji: http://niaiu.pl

facebook share