IV Forum Architektury

Koło Arch 50+ zaprasza na IV FORUM ARCHITEKTURY.

Temat: URBANISTYKA I ARCHITEKTURA WOBEC WYZWAŃ KLIMATYCZNYCH I TRNSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Warszawa, ul. Foksal 2; sala konferencyjna na I piętrze
Godzina: 11:00-13.00,  w dniu 22 listopada 2021 r. (poniedziałek)

PRZYWITANIE:
Bohdan (Biś) Lisowski, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP
Ewa Pawłowska, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracja
Tomasz Majda, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich
Krzysztof Chwalibóg, Przewodniczący Polskiej Rady Architektury

PREZENTACJE:

autor:

temat:

Krzysztof Chwalibóg
SARP, PRA, UIA

„Jakość przestrzeni publicznej”

Tadeusz Markowski
TUP, PRA, PAN, UŁ
Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Studiów  Miejskich

„Urbanistyka i architektura wobec wyzwań klimatycznych i transformacji energetycznej”

Przemysław Wolski
SGGW, TUP

„Klimatotwórcze struktury krajobrazu”

Katarzyna Ujma-Wąsowicz
Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Gliwickiej
Prezes Oddziału Katowickiego TUP

„Dostępność architektoniczna – jak uświadamiać i edukować. Przykłady dobrych praktyk”

Kamil Kowalski
Projektant dostępności. Dyrektor Integracja LAB

„Rola badań w tworzeniu uniwersalnej dostępności rozwiązań”

Piotr Andrzejewski
SARP Oddział Wybrzeże, PRA

„Architekt a system planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego”

Andrzej Chwalibóg
PRA, Pracownia Architektoniczna w Białymstoku

„Architektura sztuką wspólnoty”

Bożenna Turant-Chwalibóg
SARP, TUP, PRA

„Drogi do przestrzeni pełnosprawnej z klimatem w tle”

Tadeusz Markowski
PAN, PRA,TUP, UŁ

Dokument scalający tematykę  dla przedłożenia stronom zajmującym się w Polsce  gospodarka przestrzenną

Dyskusja z uchwaleniem dokumentu.

 

FORUM ARCHITEKTURY ze stałym tematem „DROGI DO PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI”

I

FORUM ARCHITEKTURY – 13.12.2018 rok
TEMAT: „Drogi do przyjaznej przestrzeni”
HONOROWY PATRONAT: PREZES RADY MINISTRÓW, Mateusz MORAWIECKI

II

FORUM ARCHITEKTURY – 16.05.2019 rok
TEMAT: „Drogi do przyjaznej architektury”

III

FORUM ARCHITEKTURY – 17.12.2020 rok
TEMAT: „Polska polityka architektoniczna (IV edycja) a polityka przestrzenna państwa”

IV

FORUM ARCHITEKTURY – 22.11.2021 rok
TEMAT: „Urbanistyka i architektura wobec wyzwań klimatycznych i transformacji Energetycznej”
(Spotkanie w rygorze pandemii)

ORGANIZATORZY :
STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP
STOWARZYSZENIE i FUNDACJA INTEGRACJA
TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICH
przy udziale POLSKIEJ RADY ARCHITEKTURY

PROWADZĄCY:
Piotr Lorens, TUP, Międzynarodowe Stowarzyszenie Planistów Miejskich  i Regionalnych  ISOCAPR.  Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Dyrektor FORUM ARCHITEKTURY: Bożenna Turant-Chwalibóg, SARP, TUP, PRA
Sekretarz FORUM ARCHITEKTURY: Łukasz Mazur, SARP, PRA

facebook share