Interlokutornia 7 – Czy architekt może uratować świat?

Na siódmej Interlokutorni będziemy rozmawiać o społecznej roli architekta. Czy architektura może pomóc stać się lepszym człowiekiem? Czy może pomóc społeczności? Czy powinna powstawać zgodnie z wartościami wyznawanymi przez architekta, czy klienta? A może raczej podług obiektywnych wartości niezależnych od osób? Czy takie wartości są możliwe do odczytania w zbudowanym dziele? Wreszcie czy świat ratunku w ogóle potrzebuje?

Wprowadzeniem będzie „studium przypadku”, czyli spojrzenie w kontekście problemu dyskusji na nagradzane Centrum Geoedukacji w Kielcach, o którym opowie architekt Piotr Hardecki.

Dyskusja odbędzie się 19.03 o godz. 18:00 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w sali 211.

facebook share