Informator Międzyoddziałowy SARP nr 10 2021/2022

Zapraszamy do Biura OW SARP po odbiór najnowszego numeru Informatora międzyoddziałowego SARP.
Można w nim przeczytać m.in. o cyklu działań Koła Architektury Krajobrazu OW SARP zwiększających  świadomość praw autorskich wśród architektów.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piatku w godzinach 8.00-16.00.

 

    

facebook share