Informacja Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w sprawie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w sprawie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Wiedząc, że wielu spośród Was rozważa udział w w/w Konkursie, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji informujemy uprzejmie, że Organizator Konkursu dokonuje obecnie zmian w składzie Sądu Konkursowego mających na celu zapewnienie udziału w jego pracach osób posiadających wymagane przez prawo uprawnienia. Jednocześnie zwracamy uwagę, że wśród odpowiedzi na pytania potencjalnych uczestników Konkursu z dnia 02.10.2018 r. znajduje się istotna informacja, że tzw. “opis wizji” może być wzbogacony o ilustrujące go szkice i rysunki. Termin składania wniosków o kwalifikację do udziału w Konkursie został przesunięty.

Oceniamy to jako znaczącą poprawę warunków oceny złożonych opracowań konkursowych i zmniejszenie prawdopodobieństwa unieważnienia Konkursu z przyczyn formalnych. Prosimy uprzejmie o obserwowanie strony Konkursu (http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/zamowienia-publiczne/zou-xii-271-138-2018-ma,32476/) gdzie powinny pojawiać się stosowne informacje.

W załączeniu przekazujemy pismo z Urzędu Miasta Poznania, które właśnie otrzymało biuro Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. (zobacz załącznik)

W imieniu Rady Wielkopolskiej OIA RP

arch. Karol Fiedor
Przewodniczący Rady WOIA RP
arch. Krzysztof Frąckowiak
Wiceprzewodniczący Rady WOIA RP

facebook share