Informacja / przypomnienie w sprawie zwolnienia ze  składek członkowskich architektów emerytów

Przypominamy, że członkowie OW SARP, którzy przeszli na emeryturę są zwolnieni ze składek członkowskich. W przypadku nabycia uprawnień emerytalnych prosimy o pisemną informację do Biura OW SARP.

Jednocześnie zachęcamy do dobrowolnych wpłat na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej.

facebook share