Informacja / prośba dotycząca składek członkowskich

Wraz z nadejściem przełomu roku zachęcamy tradycyjnie do jednorazowego opłacania składek członkowskich tj. za cały rok: 240 zł (absolwenci 120 zł) za nadchodzące 12 miesięcy.
Celem jest uproszczenie procedur księgowych, co będzie miało znaczący wpływ na usprawnienie pracy biura Oddziału, a w skali roku da realne oszczędności i możliwość efektywnego zagospodarowania składek.
Uprzejmie Was zatem prosimy o pozytywne rozpatrzenie prośby.
Jeśli nie przewidzieliście w tym roku wpłaty jednorazowej, będziemy wdzięczni za wpłaty półroczne lub kwartalne. Nawet taka zmiana 4 lub 6-krotnie zmniejszy czas niezbędny na księgowanie wpłat.

Aktualne informacje dotyczące składek znajdują się na stronie www OW SARP.

Prosimy o wpłaty składek członkowskich oraz dobrowolnych wpłat na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej na rachunek:
Bank Millennium SA: 42 1160 2202 0000 0000 2748 2961.

Przypominamy jednocześnie, że członkowie OW SARP, którzy przeszli na emeryturę są zwolnieni ze składek członkowskich. W przypadku nabycia uprawnień emerytalnych prosimy o pisemną informację do Biura OW SARP.

Jednocześnie zachęcamy do dobrowolnych wpłat na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej.

facebook share