Informacja o kursie przygotowawczym do egzaminu na uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP, w odpowiedzi na potrzebę usystematyzowania wiedzy kandydatów, organizuje kurs przygotowawczy przed egzaminem zawodowym na uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Kurs prowadzony będzie przez wykładowców – praktyków w poszczególnych dziedzinach wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu. Kurs rozpocznie się 5 listopada 2016 r., czyli odpowiednio wcześniej przed zimową sesją egzaminów na uprawnienia (9 grudnia 2016 r.).


Harmonogram kursu obejmuje 36 godzin akademickich + przerwy:

5 listopada (sobota) – 9.00-19.00
12 listopada (sobota) – 9.00-19.00
19 listopada (sobota) – 9.00-19.00
26 listopada (sobota) – 9.00-19.00

Kurs zakończy się próbnym testem egzaminacyjnym.

Szczegółowy program kursu podany zostanie wkrótce. Prosimy o śledzenie ogłoszenia (http://mazowiecka.iarp.pl/?p=470)

Koszt szkolenia: 1250,00 zł/os. (brutto)

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres mailowy Biura Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP (mazowiecka@izbaarchitektow.pl).

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz jego numer PESEL.

Wpłaty należy dokonać na konto Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
nr: 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
PKO BP S.A. X Oddział w Warszawie
kwota: 1250 zł,
tytułem: kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia + imię i nazwisko zgłaszającego

Zgłoszenie należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2016 r.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Krajowej Izby Architektów RP przy ul.Stawki 2a lok. B w Warszawie.
Przy przyjmowaniu zgłoszeń decyduje ich kolejność. Ilość miejsc ograniczona!
W przypadku odwołania kursu lub braku wolnych miejsc dokonane wpłaty zostaną przez organizatora zwrócone.

facebook share