“Ikar” Jana Sukiennika | ASOCJACJE

Kolejny, po „Ślizgu” Maurycego Gomulickiego, “Szczelinie” Łukasza Jastrubczaka i “Splendor Solis” Jakuba Woynarowskiego, a zarazem ostatni zrealizowany w ramach projektu Asocjacje betonowy obiekt pojawi się niebawem przy nadwiślańskich bulwarach na Żoliborzu.

“Ikar” projektu architekta Jana Sukiennika to lewitująca – podparta na “niewidzialnych” lustrzanych nóżkach – ławeczka. Uroku dodaje jej przeska­lo­wa­nie, które spra­wia, że nawet najwyż­szy doro­sły powróci na niej do cza­sów dzie­ciń­stwa. Ławeczka, położona na małym wzniesieniu, jest znakomitym punktem do obser­wo­wa­nia upływu wody w rzece przy jed­no­cze­snym dyn­da­niu nogami.

 Siedzisko wykonane z betonu jest odlewem prostopadłościennego kloca drewna, wykorzystanego w szalunku. Fak­tura sło­jów, sęków i włókien została przeniesiona na powierzch­nię beto­nową. Podobny zabieg, tak zwane desko­wa­nie, można zoba­czyć na fila­rach oraz przy­czółku mostu Łazienkowskiego.

Odsłonięcie “Ikara” jest planowane na niedzielę: 28 czerwca na godzinę 12:00, Warszawa, Wybrzerze Gdyńskie 2 [mapa TU]

www.asocjacje.beczmiana.pl

+++

Asocjacje to seria realizacji artystyczno-architektonicznych, stanowiących z jednej strony obiekty rzeźbiarskie, z drugiej – funkcjonalne obiekty małej architektury. Wykorzystanie betonu jako materiału i przestrzeni parkowych jako miejsca realizacji odnosi się do częstej charakterystyki Warszawy jako miasta szarości i zieleni. Interwencje artystyczne stwarzające impuls dla odbiorcy w przestrzeni bogatej w treść, bujnej, naturalnej, obliczone są na wywołanie wrażenia wynikającego z połączenia dwóch elementów: natury i kultury.

Za wykonanie obiektów odpowiada partner projektu, produkująca beton firma Lafarge, która opracowała specjalne technologie, aby móc sprostać wizjom artystów. “Ślizg” jest tego przykładem – betonowe elementy rzeźby o różnych profilach pokryte zostały fluorescencyjnym kruszywem. Nad technologią pracował zespół specjalistów z laboratorium firmy Lafarge na Zawodziu w Warszawie, laboratorium w Poznaniu, gdzie wykonano rzeźbę we współpracy z koordynatorem projektu Jędrzejem Zdziechowskim. Lafarge jest międzynarodową firmą o ponad 180-letniej historii, która działa w Polsce od 20 lat. Jest partnerem dla architektów i wykonawców w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań wykorzystujących beton, cement i kruszywa. Zatrudnia 1650 pracowników w ponad 60 zakładach w Polsce.

+++

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana
Partner: Lafarge
Współpraca: Urząd dzielnicy Żoliborz, Oddział Warszawski SARP
Partner medialny: NOTES.NA.6.TYGODNI

Projekt realizowany jest dzięki dotacji uzyskanej od m. st. Warszawy we współpracy z biurem Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły oraz dzielnicą Żoliborz.

facebook share