Iconic Ruins? Architektura krajów wyszehradzkich lat 1945-1989

Wystawa „Iconic Ruins? Architektura krajów wyszehradzkich lat 1945-1989“ ukazuje przemiany architektury w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Skupia się przede wszystkim na analogiach w przeszłości tych państw. Pokazuje również współczesny stan cennych budynków i ich status prawny, rodząc dyskusję na temat bliskiej przyszłości – krytycznie zagrożonego dziedzictwa kulturowego późnego modernizmu.
Organizator: Czeskie Centrum Warszawa w partnerstwie z m.st. Warszawa i Oddział Warszawski SARP.
Wystawa jest częścią europejskiego projektu „Shared Cities: Creative Momentum”, współfinansowanego przez program Unii Europejskiej Kreatywna Europa.
W lutym WPA ZODIAK zaprasza na:

 • 08 lutego 2020 godzina 12.00
  Iconic ruins: A wcale, że nie ruiny! Warsztaty dla dzieci 12.00
 • 10 lutego 2020 godzina 18.00
  Iconic ruins: Architektura z obu stron muru berlińskiego – Wykład Vladimíra Šlapety
 • 22 lutego godzina 16.00
  OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE “ICONIC RUINS? ARCHITEKTURA KRAJÓW WYSZEHRADZKICH 1945-1989” Oprowadza Anna Cymer
  Szczegółowy program na stronie WPA ZODIAK

facebook share