I Kongres Polskich Miast Ogrodów

W imieniu organizatorów I Kongresu Polskich Miast Ogrodów, który odbędzie się w dniach 11-13 września w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna z okazji obchodów 90-lecia jego powstania, zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. 

Celem Kongresu jest spotkanie, wzajemne poznanie, integracja, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w środowiskach miast ogrodów oraz miejscowości o podobnych cechach, a także stworzenie szerszej płaszczyzny współpracy poprzez wejście w europejską sieć miast ogrodów. Zadaniem Kongresu jest debata nad aktualnym statusem i kształtem miasta ogrodu, wypracowanie kryteriów miasta ogrodu XXI wieku oraz rozważenie koncepcji legislacyjnych na potrzeby miast ogrodów istniejących i przyszłych.

Zapraszamy do udziału w Kongresie wszystkich zainteresowanych.

Uczestników Kongresu zachęcamy do prezentacji historii i współczesności swoich miejscowości oraz udziału w debacie nad treścią końcowych wniosków i rekomendacji.

polskiemiastaogrody.pl

facebook share