HAŁAS :W PLANOWANIU / WYKŁAD 2

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z serii HAŁAS :W CENTRUM.

Tym razem przyjrzymy się hałasowi w planowaniu.

Czy chcemy Warszawy głośnej czy cichej? Który hałas jest dobry, a który nieakceptowalny? Podczas spotkania dowiemy się, czym są mapy hałasu, od kogo hałas w mieście zależy oraz kogo przed hałasem powinniśmy chronić. Porozmawiamy o tym, jaki klimat akustyczny powinien panować w Warszawie i co możemy w tej sprawie zrobić.
Rozmowę o hałasie w planowaniu otworzy wykład ekspertów zajmujących się nie tylko mierzeniem i mapowaniem hałasu w stolicy, ale też modelowaniem emisji oraz wdrażaniem programów mających na celu podniesienie jakości akustycznej miejskiego środowiska życia. Nad zagadnieniem pochylimy się wspólnie z architektami i urbanistami kształtującymi i opiniującymi politykę rozwoju przestrzennego Warszawy.
Gośćmi spotkania będą:

  • Magdalena Rawicka–Polnik, naczelnik Wydziału Strategii i Informacji o Środowisku w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy;
  • Krzysztof Hamryszak, główny specjalista w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy;
  • Agnieszka Kowalewska, członkini Zespołu Generalnego Projektanta nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy;
  • dr Tomasz Majda, przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej m.st. Warszawy, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, wykładowca na Wydziale Architektury PW.

Do zobaczenia w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK we środę 29 marca o godzinie 18:00!

facebook share