Fundacja WPA ZODIAK zakończyła realizację projektu „Elementarz architektury”- zamknięcie Fundacji WPA ZODIAK

Rada programowa Fundacji WPA ZODIAK (skład Rady: Magdalena Maciąg, Maciej Miłobędzki, Marcin Mostafa, Magdalena Pios, Marta Sękulska-Wrońska, Maciej Siuda, Mateusz Świętorzecki, Karolina Tunajek, Karol Żurawski) na posiedzeniu w dn. 23.09.2021 r. podsumowała działalność Fundacji i kontynuując rozmowy z poprzedniego posiedzenia poddała pod rozwagę przyszłość Fundacji.

Przy obecnej formule działalności Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich w Pawilonie ZODIAK jako partner merytoryczny, Zarząd i Rada Fundacji Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK nie znajdują uzasadnienia dla istnienia takiego podmiotu jak Fundacja WPA ZODIAK, gdyż wszystkie zadania może realizować OW SARP jako organizacja mająca osobowość prawną i posiadająca 140 lat tradycji i doświadczenia, co jest brane pod uwagę przy ubieganiu się o granty.

Rada Programowa Fundacji WPA ZODIAK zarekomendowała w związku z powyższym rozwiązanie Fundacji WPA ZODIAK.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Rady, Zarząd OW SARP na zebraniu w dn. 06.10.2021 r. podjął uchwałę nr 49/2021 o treści: Zarząd OW SARP podjął uchwałę nr 49/2021 o zamknięciu Fundacji WPA ZODIAK.

Zarząd Fundacji WPA ZODIAK zrealizował dwuletni grant z Urzędu m.st. Warszawy pn. „Działania edukacyjne w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK” z dużym sukcesem. Zarząd OW SARP bardzo dziękuje Radzie i Zarządowi Fundacji za wspólne lata pracy i doświadczenia.

 

facebook share