Forum Konkursów Architektonicznych

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju organizuje ogólnopolskie, interdyscyplinarne FORUM KONKURSÓW ARCHITEKTONICZNYCH. Celem wydarzenia jest promocja i upowszechnianie KONKURSU JAKO INSTRUMENTU KREOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO, WYSOKIEJ JAKOŚCI BUDYNKÓW I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła pani Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier RP, Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Forum odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2014 roku w Warszawie. Tematyka wydarzenia poświęcona będzie stosowaniu sprawdzonego narzędzia dla kształtowania kultury i ładu w przestrzeni, jakim jest konkurs architektoniczny i urbanistyczny. Dyskusja skoncentruje się na aktualnym stanie wyłaniania projektów do realizacji w sektorze publicznym, aspektach prawnych oraz praktyce w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów.

Inwestycje publiczne są szansą na dobrą architekturę i wartościowe przestrzenie publiczne. Podczas Forum Konkursów Architektonicznych pragniemy wskazać najlepsze przykłady takich właśnie realizacji, które powstały w wyniku rozstrzygniętych konkursów. Forum będzie również okazją do dialogu pomiędzy Zamawiającym – Inwestorem – Użytkownikiem – Architektem.

Kluczowym zadaniem wydarzenia będzie wspólnie wypracowany sposób postępowania dla znalezienia możliwie najprostszych i najbardziej klarownych procedur, aby konkurs stał się optymalną i powszechną metodą uzyskiwania najlepszych rozwiązań architektonicznych oraz udzielania zamówień publicznych.

Pierwszy dzień wydarzenia odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju, natomiast drugi w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele Rządu RP, urzędnicy wyższego szczebla, samorządowcy, specjaliści z dziedziny prawa zamówień publicznych oraz praktycy – architekci i urbaniści.

Wszystkich zainteresowanych tematem wydarzenia zapraszamy na śniadanie prasowe w pierwszym dniu Forum Konkursów Architektonicznych, o godzinie 9:30 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Prosimy o potwierdzenie obecności pod adresem fka@sarp.org.pl.

facebook share