FOOTPRINTS – DZIEDZICTWO NA PRZYSZŁOŚĆ – cykl spotkań OH PRAGA

Żyjemy w świecie, który odziedziczyliśmy. Praca architektów, urbanistów i ludzi kultury toczy się wśród tego, co inni stworzyli przed nami. Naszym dziedzictwem są skarby i osiągnięcia, ale też problemy i wyzwania. Największymi, z jakimi się mierzymy jest kryzys klimatyczny oraz problemy społeczne. Z jednej strony widzimy zagrożenia dla planety i jej zasobów. Z drugiej wiemy, że tylko wspólne, solidarne działania mogą przynieść efekty. Jednak wspólne działania utrudniają różnego rodzaju konflikty, brak instytucji sprzyjających współpracy, kryzysy demokracji.

W cyklu spotkań organizowanych wspólnie przez zespół PragaLAB (projekt OpenHeritage, OW SARP), Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP oraz Pawilon Architektury ZODIAK (m. st. Warszawa). proponujemy rozmowę z tymi, którzy działają na rzecz lepszej przyszłości w oparciu o dziedzictwo architektury. Takie właśnie podejście może przyczynić się do niezbędnej radykalnej transformacji gospodarki, opartej na bioróżnorodności i rozwiązaniach inspirowanych przez naturę (biodiversity and nature-based solutions) oraz innowacji inspirowanych przez dziedzictwo (heritage led- innovations). W tym właśnie kierunku zmierza polityka Unii Europejskiej wskazująca z jednej strony na konieczność osiągniecia neutralności energetycznej, z drugiej strony eksponująca konieczność zachowania dziedzictwa kulturowego i ochronę związanych z nim społeczności. Powiązanie szeroko rozumianego dziedzictwa architektury, społeczności tego dziedzictwa oraz nowych rozwiązań, które pozwala je na nowo wykorzystać jest tematem projektu OpenHeritage, w którym uczestniczy OW SARP i w którego ramach organizujemy cykl.

Każde spotkanie będzie obejmować prezentację konkretnych, realizowanych rozwiązań oraz wspólną dyskusję. Jaka może i powinna być rola architektów i architektury w procesach adaptacji do zmian klimatu przestrzennego środowiska zbudowanego w zupełnie innych realiach gospodarczych, kulturowych, społecznych i środowiskowych? Jaka w tym procesie jest, może lub powinna być rola społeczności? Jakie są wyzwania dla procesu projektowania i realizacji? Czym jest nasze dziedzictwo i jakie wartości w nim widzimy w odniesieniu do architektury, a także do materiałów i elementów z odzysku? Żyjemy w świecie, który zostawimy innym. Zapraszamy do rozmowy z tymi, którzy starają się pozostawić go jak najlepszym.


SPOTKANIE PIERWSZE, 3 lutego 2022, g. 18:00

O WIELU ŻYCIACH MATERIAŁÓW

Wydarzenie dotyczy wyzwań związanych z powtórnym wykorzystaniem materiałów.

Gość: arch. Michaël Ghyoot, architekt współzałożyciel Rotor i administrator Rotor Deconstruction
z Belgii. Moderacja: arch. Michał Sikorski.

Rotor to innowacyjna pracownia projektowa https://rotordb.org/ skupiająca się na obiegu materiałów we współczesnym świecie. Powstały w 2006 spin-off Rotor Deconstruction https://rotordc.com/ to pionierska firma w dziedzinie odzyskiwania elementów budowlanych. Firma zajmuje się demontowaniem, odnawianiem, a następnie sprzedażą materiałów i elementów budowlanych uzyskanych przy okazji przebudowy lub rozbiórki obiektów budowlanych, często o wysokiej jakości. Programowo ich podejście opiera się na twórczym upcyklingu i wykluczeniu marnotrawstwa. Nie tylko budynki, ale także materiały stanowią wartościowe dziedzictwo architektury. Jak widzą je architekci, a jak użytkownicy? Jak można je chronić i wykorzystać? Jak przekonywać inwestorów do ponownego wykorzystania materiałów i elementów budowlanych?

Wydarzenie online, prezentacja 45`, dyskusja 45` do 1h. Język spotkania: angielski (bez tłumaczenia).


SPOTKANIE DRUGIE, 17 lutego 2022, g. 18:00

NA MIEJSCU, Z LUDŹMI, DLA ŚRODOWISKA

Wydarzenie dotyczy wyzwań związanych z powtórnym wykorzystaniem materiałów oraz ich odpowiedzialnym pozyskiwaniem, tworzeniem i stosowaniem.

Goście: Baubüro in situ AG ze Szwajcarii. Moderacja: arch. Magdalena Pios i arch. Michał Sikorski.

Baubüro in situ AG (https://www.insitu.ch/) to biuro architektoniczne, które skupia się na adaptacji istniejących budynków i transformacji terenów przemysłowych, przy wprowadzaniu minimalnych ingerencji oraz realizacji nowych budynków z odzyskiwanych elementów i materiałów budowlanych. Zasady, które pracownia wskazuje jako kluczowe, to projektowanie na miejscu z udziałem społeczności, z poszanowaniem dla tego, co zastane i troską o środowisko. W swoich projektach bazuje na prefabrykacji i w pionierski sposób wdraża zasady gospodarki cyrkularnej.

Wydarzenie online, prezentacja 45`, dyskusja 45` do 1h. Język spotkania: angielski (bez tłumaczenia).


SPOTKANIE TRZECIE, 24 lutego 2022, g. 18:00

O ARCHITEKTURZE, PRODUKCJI I JEDZENIU

Wydarzenie dotyczy projektów służących adaptacji obiektów, które kiedyś służyły produkcji jedzenia: wypiekowi chleba lub produkcji słodyczy lub marmolady. Goście opowiedzą o dawnych budynkach praskiego przemysłu: Cukrach i dawnej Piekarni Mechaniczna na Pradze-Północ w Warszawie. Moderacja: arch. Katarzyna Sadowy i arch. Michał Sikorski.

Omawiane przykłady będą dotyczyć miejsc, które muszą znaleźć swoje nowe funkcje dzięki zaangażowaniu osób, dla których dziedzictwo poprzemysłowe ma szczególną wartość. Są to inwestorzy, architekci, kuratorzy, badacze, ale także dawni i przyszli użytkownicy, cała społeczność, którą obchodzi zarówno przeszłość i przyszłość tych miejsc. Kiedyś zaspokajały one potrzeby podstawowe, jak wypiek chleba, ale także były źródłem przyjemności, jak produkcja słodyczy. Jak wykorzystać ich dziedzictwo i to materialne, i niematerialne? W jaki sposób może ono służyć transformacji w kierunku innej gospodarki niż dawny model produkcji? Jakie potrzeby te budynki mogą zaspokajać dzisiaj, a jakiej przyjemności, radości oczekujemy w korzystaniu z nich?

Wydarzenie online, prezentacje 45`, dyskusja 45` do 1h. Język spotkania: polski (bez tłumaczenia).


ORGANIZATORZY: Oddział Warszawski SARP: PragaLAB w ramach projektu OpenHeritage, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP, Pawilon Architektury ZODIAK.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020, numer umowy grantowej: 776766. Cała odpowiedzialność za treści zawarte w prezentacji ponoszą autorzy. Treści tych nie należy traktować jako opinii wyrażanych przez Unię Europejską. Ani EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych treści.

Spotkanie “O wielu życiach materiałów” realizowane jest przy wsparciu finansowym Belgium Business Chamber oraz Hub Brussels.

Spotkanie „Na miejscu, z ludźmi, dla środowiska” realizowane jest z patronatem i przy wsparciu finansowym Ambasady Szwajcarii w Polsce.

Zapraszamy

 

facebook share