European Prize for Urban Public Space 2016

Rusza nabór zgłoszeń do prestiżowej nagrody dla najlepszych europejskich przestrzeni publicznych. Miło nam poinformować, że do składu sędziowskiego tegorocznej edycji nagrody powołana została redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator” Ewa P. Porębska! Jest pierwszym przedstawicielem Polski w jury tego prestiżowego konkursu, którego celem jest propagowanie najlepszych wzorców przestrzeni publicznych w miastach europejskich.

Nagroda European Prize for Urban Public Space przyznawana jest co dwa lata od 2000 roku zarówno projektantom, jak i organizatorom inwestycji. Obejmuje wszystkie rodzaje działań urbanistycznych mających na celu tworzenie, ochronę czy uzdrowienie przestrzeni publicznej w miastach w imię jej demokratycznych wartości. Do najnowszej edycji konkursu można zgłaszać projekty realizowane w latach 2014-2016 (zarówno ukończone, jak i pozostające w trakcie realizacji). Zgłoszenia trwają od 13 stycznia do 22 lutego 2016. Wszystkie informacje na stronie organizatorów http://www.publicspace.org/

Jedynym polskim projektem wyróżnionym dotąd w konkursie (2006 rok) jest Plac Bohaterów Getta w Krakowie, zaprojektowany przez Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka z Biura Projektów Lewicki Łatak. Inwestorem było Miasto Kraków. Do finału European Prize for Urban Public Space 2014 dotarł projekt Renowacji prawego brzegu Wisły w Warszawie, projektu Marka Piwowarskiego z zespołem. Inwestorem było Miasto stołeczne Warszawa.

Europejska Nagroda dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej przyznawana jest przez Centrum Kultury Współczesnej w Barcelonie (CCCB) przy współpracy muzeów architektury we Frankfurcie, Helsinkach, Lublany, Wiednia, paryskiej La Cité de l’Architecture et du Patrimoine oraz londyńskiej The Architecture Foundation

Ewa P. Porębska należała do Rady Ekspertów European Prize for Urban Public Space od 2010 roku. Od wielu lat działa na rzecz popularyzacji najlepszych wzorców architektury, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W 2012 roku jako pierwsza reprezentowała Polskę w gronie jurorów Nagrody im. Miesa van der Rohe, a od 2007 roku była jej ekspertem. W latach 2008–2010 uczestniczyła w pracach jury World Architecture Festiwal w Barcelonie. Jest członkiem Rady Muzeum Architektury we Wrocławiu.

facebook share