Energia społeczności dla wspólnej przestrzeni

Osiedle domków fińskich na warszawskim Jazdowie przechodzi znaczącą przemianę. Opór mieszkańców przeciwko rozbiórce Osiedla zapoczątkował proces wyłaniania się przestrzeni wspólnego pozytywnego działania. Jednocześnie wokół domków gromadzi się silna społeczność. Jej członkowie doprowadzili do zorganizowania konsultacji społecznych, które nakreśliły kierunek rozwoju tego miejsca. Rozwijają również formułę partnerstwa lokalnego – nieformalnej grupy mającej ambicję, by współzarządzać tym unikatowym fragmentem miasta. Czym jednak jest i jak może działać społecznościowe zarządzanie przestrzenią miejską?


W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie interdyscyplinarny zespół badawczy od kilku miesięcy przygląda się inicjatywom z całego świata i opracowuje model współzarządzania biorący pod uwagę strukturę decyzyjną, regulacje prawne, finansowanie, projektowanie przestrzeni oraz aspekty zrównoważonego rozwoju. Docelowy model ma być wykorzystywany w praktyce funkcjonowania Osiedla Jazdów. Długofalowym celem jest upowszechnienie rozwiązań, które pomogą rozwijać miejskie dobra wspólne dzięki współpracy mieszkańców, ośrodków badawczych, administracji publicznej i podmiotów ekonomii społecznej.

Konferencja “ Energia społeczności dla wspólnej przestrzeni” będzie okazją do spotkania i wymiany doświadczeń warszawskich inicjatyw, organizacji i programów oraz uczelni z osobami działającymi w sektorach społecznościowym i samorządowym w innych miastach i krajach. Program Konferencji składa się z części prezentującej inicjatywy, miejsca i konkretne rozwiązania oraz z części warsztatowej, w której wspólnie z uczestnikami i gośćmi konferencji będziemy starali się rozwijać model społecznościowego zarządzania Osiedlem Jazdów.

Udział wezmą między innymi przedstawiciele Totnes Transition Town (Anglia), Holzmarkt (Niemcy), urzędu miasta Kopenhagi w osobie miejskiej architektki Tiny Saaby (Dania), Cooperativa Integral Catalana (Hiszpania), helsińskiego osiedla Puu-Käpylä (Finlandia), a także urzędu miasta Bolonii (Włochy), gdzie wypracowano regulacje dla partnerskich działań na rzecz przestrzeni wspólnych.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Community managemenet model for the Jazdów Settlement realizowanego przez Otwarty Jazdów – Partnerstwo dla Osiedla Jazdów, dzięki wsparciu European Cultural Foundation.

 

| Zaproszenie na konferencję: PL / ENG
| Program: PL / ENG

Pełny program konferencji jest dostępny na stronie z rejestracją i biletami:
http://jazdow-16.evenea.pl/ (zgłoszenia przyjmujemy do 19 października).

Przy wyborze uczestników nie decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc (w ograniczonej przestrzeni sali), będziemy podejmować decyzję kierując się motywacją udziału w spotkaniu.

Kontakt: Andrzej Górz – konferencja@jazdow.pl , tel. 888 068 086

KIEDY: 27-29 października 2016
GDZIE: Zamek Ujazdowski, budynek Laboratorium, sala kolebkowa, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa
FB: facebook event


ORGANIZATORZY / ORGANIZERS:

 • Otwarty Jazdów – Partnerstwo dla Osiedla Jazdów
 • Pracownia Dóbr Wspólnych
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa
 • Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

PARTNERZY / PARTNERS:

 • European Cultural Fundation
 • Urząd m.st. Warszawy
 • Zamek Ujazdowski
 • Warszawa Lokalnie
 • Dom Kultury Śródmieście
 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
 • British Council
 • Goethe Institute
 • Duński Instytut Kultury
 • Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich

PATRONI / PATRONAGES:

 • Wydział Architektury Wnętrz ASP
 • Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW
 • Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

PATRONI MEDIALNI / MEDIA PARTNERS:

 • Magazyn Miasta
 • Magazyn Kontakt

facebook share