Eksperci opracowali wytyczne dotyczące zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego w Warszawie.

W maju 2015 roku Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich wydał publikację: „Rekomendacje dotyczące zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego”. Publikacja przedstawia efekty pracy wykonanej w ramach warsztatów eksperckich, zorganizowanych przez OW SARP na zlecenie Zarządu Mienia m.st. Warszawy.

Celem warsztatów było wypracowanie zbioru rekomendaji dotyczących możliwego przyszłego zagospodarowania istotnego fragmentu przestrzeni publicznej Warszawy – miejsca, w którym Oś Stanisławowska przechodzi przez obszar Portu Czerniakowskiego. Nad rekomendacjami pracował zespół ekspertów w składzie: arch. Tomasz Majda – TUP, arch. Maciej Miłobędzki – OW SARP, arch. Tomasz Olszewski, arch. Dorota Sawicka – OW SARP, OW TUP, arch. Dariusz Śmiechowski – OW SARP, inż. Zygmunt Użdalewicz, arch. kraj. Patryk Zaręba oraz arch. kraj. Katarzyna Łowicka – koordynatorka warsztatu – OW SARP.

Działania warsztatowe koncentrowały się m.in. na: określeniu potencjału miejsca, diagnozie problemów, znalezieniu wstępnych wariantowych propozycji rozwiązań oraz wypracowaniu na ich podstawie spójnych zaleceń i uwag do dalszych faz prac planistycznych i projektowych, które będą stanowić istotny element strategii przekształceń i rozwoju tego miejsca. Warsztaty były elementem publicznej dyskusji na temat planów zagospodarowania wschodniej części założenia Osi Stanisławowskiej.

Informacje na temat Warsztatów oraz wersję elektroniczną publikacji (rozszerzoną) można znaleźć na stronie internetowej: https://sarp.warszawa.pl/warsztaty/os-stanislawowska/

facebook share