EkoWarszawa – rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska

Jak wspólnie dbać o ekosystem Warszawy? Czy wystarczy nie solić chodników i jezdni, nie zanieczyszczać otoczenia, podlewać drzewa i dbać o zieleń? Biuro Ochrony Środowiska pracuje nad strategicznym dokumentem kształtującym ekosystem miasta. Zabierz głos i miej wpływ na Program Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020 z perspektywą do 2023 r.

Nasze miasto staje się coraz bardziej przyjazne środowisku. W Warszawie funkcjonuje 12 rezerwatów przyrody, a w samym centrum miasta wyznaczono obszar objęty ochroną w ramach programu Natura 2000. Mamy nowoczesny tabor komunikacji miejskiej, a jego rozwój ogranicza emisję spalin. Coraz częściej przesiadamy się na rowery, z kranów płynie czysta i smaczna woda, mniej śmiecimy, a wolny czas chętnie spędzamy nad Wisłą lub w parkach.

Jednak wciąż chcemy lepiej dbać o środowisko w Warszawie i więcej robić, by je chronić, a tym samym podnosić standard naszego życia.

O tym, jak strategicznie zarządzać środowiskiem i całym ekosystemem miejskim, będzie informował Program Ochrony Środowiska 2017–2020 z perspektywą do 2023 r., opracowywany przez Urząd m.st. Warszawy wraz z ekspertem z SGGW. Prace koordynuje Biuro Ochrony Środowiska. Dokument zawiera ogólną charakterystykę miasta, diagnozę obszarów związanych z ochroną środowiska (poruszającą m.in. takie zagadnienia jak: powietrze, gospodarkę odpadami, bioróżnorodność, gospodarkę wodami, system przyrodniczy). W dokumencie wskazane zostaną również kierunki działań zmierzających do poprawy stanu środowiska w omówionych obszarach.

Zanim Program Ochrony Środowiska zostanie poddany konsultacjom społecznym wiosną 2016 r., chcemy usłyszeć – jeszcze na etapie tworzenia dokumentu – opinię, rady i pomysły mieszkańców. Dlatego w tym roku zapraszamy na dwa spotkania z ekspertami, społecznikami i urzędnikami:

ekoWarszawa – rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska (24 listopada oraz 17 grudnia, w godz. 18:00–20:00). W przyszłym roku planujemy kolejny cykl czterech, comiesięcznych dyskusji poświęconych powietrzu, wodzie, bioróżnorodności i adaptacji do zmian klimatu. Podczas dyskusji kontynuowane będą także wątki poruszone podczas spotkania Wsłuchujemy się w głos miasta z udziałem Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz jej zastępców.


W trakcie pierwszego tegorocznego spotkania Jak planować zielone miasto? (24 listopada, godz. 18:00, Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, gmach główny, wejście A) porozmawiamy o tym, jak kształtować korytarze ekologiczne i jak chronić warszawskie korytarze wymiany powietrza; jaka powinna być rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jakie funkcje mają pełnić bazy danych o środowisku czy inwentaryzacje przyrodnicze. Przyjrzymy się także dobrym rozwiązaniom zastosowanym w innych miastach.

Udział wezmą: Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, prof. Magdalena Staniszkis – Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, SARP, prof. Barbara Szulczewska – Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu SGGW, dr inż. Gabriela Maksymiuk – architekt krajobrazu, SGGW, dr Mirosław Grochowski – ekspert współtworzący strategię #Warszawa2030, Uniwersytet Warszawski, Marek Mikos – Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Moderatorem spotkania będzie Dariusz Hyc – Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Wiceprezes Oddziału Warszawskiego SARP.


Drugie spotkanie, Eko-aktywni w działaniu (17 grudnia, godz. 18:00, Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, gmach główny, wejście A), będzie przestrzenią do dyskusji z eko-aktywistami, czyli wszystkimi, którym jest bliska troska o środowisko przyrodnicze i właściwy rozwój ekosystemu miejskiego. Porozmawiamy o tym, jak powinna przebiegać dobra współpraca pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Miasta oraz jak mógłby wyglądać model wymiany wiedzy i praktycznych doświadczeń pomiędzy aktywistami a urzędnikami. Zastanowimy się nad tym, jak powinniśmy komunikować się z mieszkańcami, aby zapewnić ich skuteczną partycypację w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

Udział wezmą:
Krzysztof Mikołajewski – Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej, Joanna Erbel – socjolożka, aktywistka miejska, dr Jaśmina Wójcik – artystka społeczna, pedagożka, aktywistka miejska, dr Krzysztof Herman – architekt krajobrazu, aktywista miejski, dr Anna Domaradzka-Widła – ekspertka ds. społecznych współtworząca strategię #Warszawa2030, dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW.

Moderatorką spotkania będzie Marlena Happach, Prezeska warszawskiego oddziału SARP.
***

FACEBOOK EVENT: www.facebook.com

***

Program ochrony środowiska jest dokumentem planowania strategicznego i podstawowym dokumentem zarządzania miastem i jego kształtowania w zakresie środowiska. Sporządzenie Programu jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.).

facebook share