Eko-aktywne zagospodarowanie Skweru im. Bohdana Lacherta w Warszawie

Organizator konkursu studenckiego:
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Współorganizatorzy konkursu i fundatorzy nagród:

  • Koło Architektury Zrównoważonej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
  • Vectorworks Poland
  • Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com

Komisja Konkursowa:

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska
dr inż. arch. Anna Tofiluk
dr inż. arch. Magdalena Gruna
mgr inż. arch. Ewa Lachert – Stryjkowska
mgr sztuki Rafał Kowalczyk

Wernisaż wystawy plenerowej odbył się 15 czerwca 2020 roku, był połączony z uroczystościami nadania nazwy skweru im. Bohdana Lacherta w Warszawie.

Od 15 czerwca 2020, przez tydzień jest dostępna plenerowa wystawa pokonkursowa – plansze konkursowe prezentowane są na dziedzińcu Urzędu Dzielnicy Wola w Warszawie, przy al. Solidarności 90; Filmy i animacje z prac konkursowych są prezentowane w hallu Biblioteki Publicznej Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90.

Możliwe jest również odwiedzenie jako gość wirtualnej wystawy zawierającej filmy i plansze prac konkursowych, dostępne pod linkiem:
https://www2.arch.pw.edu.pl/course/view.php?id=777

Założenia konkursu:
Celem konkursu było innowacyjne i kreatywne opracowanie zagospodarowania Skweru im. Bohdana Lacherta, jako miejsca węzłowego w przestrzeni Muranowa.

Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie przestrzeni aktywności ekologicznej w zabudowie śródmiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych:

  • środowiska zamieszkania (relacje oraz procesy społeczne i przestrzenne),
  • środowiska kulturowego (dziedzictwo kulturowe oraz tożsamość miejsca),
  • środowiska naturalnego (krajobraz oraz procesy ekosystemowe w mieście),
  • środowisko informacyjnego (współczesne technologie oraz procesy informacyjne).

Prace studenckie zostały wykonane w ramach seminarium projektowego Miejski Prototyp Eko-Aktywny, realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem metody Design Thinking oraz PBL (Problem Based Learning, pod kierunkiem dr inż. arch. Magdaleny Grochulskiej-Salak, dr inż. arch. Justyny Zdunek-Wielgołaskiej, dr inż. arch. Kingi Zinowiec-Ceiplik, mgra inż. arch. Jakuba Fanczuka.

Sześć studenckich zespołów 3-osobowych pracowało w warunkach konkursowych, nie wiedząc, jakie rozwiązania są proponowane w pozostałych grupach. Praca zespołowa realizowana była według rozpisanego harmonogramu i zadań cząstkowych, zgodnie z metodą Project Based Learning. Prowadzący nie ingerowali w twórczą pracę zespołów, a zagadnienia problemowe wskazywali poprzez formułowanie pytań otwartych związanych z wiedzą ekspercką.

Ostatecznie, studenci opracowali wirtualne modele zagospodarowania i wyposażenia przestrzeni miejskiej – Skweru im. Bohdana Lacherta w Warszawie w odniesieniu do współczesnych potrzeb i tendencji projektowych w powiązaniu z założeniami pro-środowiskowymi, dziedzictwa kulturowego i interaktywnego modelowania.

Prezentacje konkursowe to plansze oraz krótkie animacje i filmy.

Wyniki konkursu:

Konkurs rozstrzygnięto w czerwcu 2020 roku, prace oceniało pięciu Jurorów reprezentujących: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Koło Architektury Zrównoważonej Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, Vektorworks Poland (DesignExpress Poland), Inicjatywę “S.O.S. dla podwórek na Muranowie” (wnioskodawca nadania nazwy skweru) oraz architekta z rodziny prof. Bohdana Lacherta.

I miejsce
otrzymał zespół nr 4 pod nazwą SZAMANI w składzie: Dominika Bojarczyk, Zuzanna Pomaska, Krzysztof Reczulski

Uzasadnienie:
Zaproponowano ciekawe i funkcjonalne rozwiązania przestrzenne utrzymujące integralność przestrzeni publicznej z rozwiązaniami pro-środowiskowymi z użyciem nowoczesnych technologii i innowacyjnych materiałów.

Projekt wprowadza na skwer dużo zieleni i elementów wodnych sprzyjających bioróżnorodności oraz retencji wody i poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych osiągnięto poprzez realizację zieleni w gruncie oraz na konstrukcjach rozpiętych pomiędzy elementami kładki.

Na docenienie zasługują także propozycje edukacyjne, poprzez wprowadzenie kodów QR do upowszechniania informacji o architekcie, Muranowie i ekologii oraz wykorzystanie betonowych odlewów – płaskorzeźb stanowiących uhonorowanie twórcy Muranowa i informacje o historii miejsca.

II miejsce
otrzymał zespół nr 3 pod nazwą INPROGRESS, w składzie: Anna Stępień, Barbara Strzelczyk, Zuzanna Woźnicka

Uzasadnienie:
Praca wyróżnia się czytelną prezentacją założeń ideowych oraz rozwiązaniami przestrzennymi wskazującymi na dużą wrażliwość projektową i umiejętność kreacji przestrzeni. Łąka kwietna umożliwia wprowadzanie i utrzymanie bioróżnorodności w mieście, a nowe nasadzenia drzew wpływają na jakość powietrza.

Uwagę zwrócono na wyznaczenie miejsca na mural prospołeczny lub oddający hołd patronowi oraz tablicę upamiętniającą Bohdana Lacherta. Kwietna łąka pozwoli na zatrzymanie wilgoci w glebie. W projekcie zawarto również elementy edukacyjne, w tym propozycje kodów QR edukujące ekologicznie przechodniów. Ciekawym pomysłem jest także „Butelkomat” do wymiany butelek plastikowych na nasiona roślin.

Zespoły, które zajęły I i II miejsca otrzymały między innymi nagrody zapewnione przez Koło Architektury Zrównoważonej Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich stanowiące Zaproszenie do udziału w roli prelegenta w jednym ze spotkań architektów realizowanym cyklu prelekcji Architektura Kryzysu Klimatycznego w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury. Cykl spotkań jest organizowany przez Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP we współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Architektów RP

facebook share