Dyskusja Od Muranowa po smart cities

18 lutego 2021 r. o godz. 18.00 w Muzeum Polin odbędzie się rozmowa z udziałem Beaty Chomątowskiej, Edwina Bendyka, Bolesława Stelmacha i Macieja Wesołowskiego, którą poprowadzi Artur Celiński z Magazynu Miasta. Wydarzenie nawiązuje do tematyki poruszonej na wystawie czasowej „Tu Muranów”.

Czy miasto jest niespełnioną wizją, nadzieją, życzeniem, które nie może nigdy się spełnić? Czy idea „smart cities” nie jest kolejną utopią? Czy Muranów rzeczywiście ma potencjał i czy jest miejscem przyjaznym jego mieszkańcom? Czy powojenne założenia projektantów Muranowa sprawdzają się dzisiaj? Wraz z zaproszonymi ekspertami zastanowimy się nad tym zagadnieniami oraz nad tym jakie rozwiązania wprowadzić aby miasto było przyjazne współczesnemu człowiekowi.

Jak powinny wyglądać miasta przyszłości? Na czym polega idea „smart cities”? Czy jest dobrym rozwiązaniem dla miast i ich mieszkańców? Czy udaje się ją wdrożyć również w mikroskali, w poszczególnych dzielnicach? Pytania będą punktem wyjścia do dyskusji nad Muranowem – jego potencjałem, jako miejsca przyjaznego mieszkańcom a wyzwaniami, które przed nim stoją.

Rozmowa będzie transmitowana na fanpage Muzeum.
https://www.facebook.com/polinmuseum/

Szczegóły

facebook share