Dyplom Roku SARP im. Zbyszka Zawistowskiego

Informujemy o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń prac zgodnie z wytycznymi w Regulaminie 60. edycji DOROCZNEJ NAGRODY STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH im. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO – DYPLOM ROKU 2024.

Wybór prac odbywa się w trzech etapach. Zgłaszanie prac do Nagrody jest możliwe tylko na Etapie 1 – bezpośrednio do Komisji Kwalifikacyjnej OW SARP.

Komisja Kwalifikacyjna OW SARP przyjmuje zgłoszenia prac zgodnie z wytycznymi w Regulaminie Nagrody „DYPLOM ROKU” w terminie do 06.05.2024 r. na adres mailowy biura OW SARP: kontakt@sarp.warszawa.pl (z dopiskiem w tytule maila: DYPLOM ROKU SARP).

Eliminacji w Etapie 1 do Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU” Komisja Kwalifikacyjna OW SARP dokona do dnia 24.05.2024 r.

Finał konkursu o Doroczną Nagrodę „DYPLOM ROKU” odbędzie się w dniu 27.09.2024 r. w Warszawie.

Regulamin i szczegółowe informacje dostępne są na stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich: https://www.sarp.pl/pokaz/dyplom_roku-2024,3395/

facebook share