Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP

Stowarzyszenia Architektów Polskich i Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA zapraszają do udziału w konkursie na Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP, który w tym roku odbędzie się w dniach 22-25 września br. w Deutsches Architektur Zentrum DAZ w Berlinie.
Celem Nagrody jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, wystawy na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów ich działań twórczych.

Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autor/autorzy uzyskał/li w okresie przed datą zgłaszania prac do edycji bieżącej oraz w okresie całego poprzedniego roku kalendarzowego stopień magistra inżyniera architekta, a którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje Komisja Kwalifikacyjna lub samodzielnie autorzy i promotorzy prac. Komisja Kwalifikacyjna dokona wyboru prac do kolejnego etapu Nagrody spośród prac zgodnych z wytycznymi w Regulaminie nadesłanych w terminie najpóźniej do 14 marca 2022 r. na adres mailowy biura OW SARP: kontakt@sarp.warszawa.pl.

Następnie eliminacji na szczeblu okręgowym Komisja Kwalifikacyjna OW SARP dokona do 31 marca 2022 r.

Zakwalifikowane przez Komisję Kwalifikacyjną OW SARP prace należy dostarczyć elektronicznie poprzez aplikację wetransfer, zgodnie z obowiązującym Regulaminem, na adres mailowy dz@sarp.pl do dnia 14.04.2022 r.

Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) do autorów zgłoszonych prac.

Informacje dla uczestników konkursu i Regulamin znajdują się na stronie www organizatora: https://www.sarp.pl/pokaz/bda-_sarp_2022,3130/

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konkursie.

facebook share