„Dom w krajobrazie” – konkurs na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie pt.: „Dom w krajobrazie” – konkurs na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego.

Edycja I – Kurpie Białe i Zielone oraz obszar nadwiślański Mazowsza Zachodniego”

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, ma charakter studialny, otwarty i jest ogólnopolski. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe Etapu I wraz z dokumentami zgłoszeniowymi do Konkursu. Po wyborze przez Sąd konkursowy nie więcej niż dziesięciu (10) najlepszych prac konkursowych Etapu I, Uczestnicy konkursu, których prace wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych Etapu II.

Wynikiem Konkursu ma być uzyskanie maksymalnie dziesięciu (10) najlepszych Prac konkursowych które zostaną umieszczone w Katalogu wzorcowych rozwiązań neutralnego klimatycznie domu jednorodzinnego dla regionu Kurpie Białe i Zielone oraz obszaru nadwiślańskiego Mazowsza Zachodniego. Katalog powyższy będzie skierowany do przyszłych Inwestorów w celu zakupienia od autorów Prac pełnej dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację inwestycji.

Koncepcje przedstawiane w konkursie mają mieć charakter wstępny, szkicowy, mogą być rysunkami odręcznymi i nie musza zawierać wymiarów.

Koncepcje domów przedstawione w pracach konkursowych nie mogą być wcześniej publikowane lub w inny sposób prezentowane publicznie.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego domu jednorodzinnego wolnostojącego wraz zagospodarowaniem przykładowej działki.

Celem jest uzyskanie wzorcowych projektów domów jednorodzinnych o cechach i rozwiązaniach współczesnych, a jednocześnie dopasowanych do tradycyjnego krajobrazu kulturowego części województwa mazowieckiego – rejonu Kurpiów oraz terenów wzdłuż Wisły od Warszawy do Płocka.

Zamawiający oczekuje projektów, które będą odpowiedzią na najważniejsze wyzwanie cywilizacyjne – powstrzymanie zmian klimatu. Neutralność klimatyczna w architekturze przekłada się na niski ślad węglowy w cyklu życia budynku.

Intencją Zamawiającego jest nawiązanie do najlepszych tradycji budowania w harmonii ze środowiskiem naturalnym i krajobrazem, realizującego racjonalne potrzeby użytkowe mądrze i efektywnie, z wykorzystaniem dostępnych „tu i teraz” materiałów i technologii.

Termin zdawania pytań do I Etapu Konkursu upływa 6 września 2021 r.

Wszelkie informacje, oraz Regulamin Konkursu, znajdują się na stronie: https://konkurs-dom.sarp.warszawa.pl

facebook share