Densities atmospheres people – Dietmar Eberle

Wykład uznanego austriackiego architekta Dietmara Eberle.

czas: 20.03 (czwartek), godz. 19.00
miejsce: Warszawa, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy,
ul. Bracka 25, III piętro
wykład w języku angielskim,
wstęp wolny.

Atmosfera danej przestrzeni miejskiej jest silnie związana z gęstością jej zabudowy. W ostatnich latach powszechnie propagowana jest wysoka gęstość zabudowy, która pozwala na zwiększenie wolnych przestrzeni miejskich i ograniczenie zużycia terenu. Jednakże sama gęstość zabudowy nie gwarantuje wysokiej jakości życia. Pozytywna atmosfera poszczególnych kwartałów zabudowy w dużo większym stopniu zależy od odpowiedniego rozmieszczenia budynków i sposobu wpisania ich w tkankę miejską. Ale przede wszystkim od jakości i hierarchii przestrzeni publicznych.
Miasto jest złożoną przestrzenią społeczną. Zamiast dążyć do silnego podziału na gęsto zabudowane miasto i otaczające je puste przestrzenie, powinno się dążyć do lepszego powiązania miasta z obszarami niezabudowanymi, natury i ludzi.
Wówczas przestrzenie o różnej gęstości zabudowy będą mogły w pełni ujawnić swoją jakość – odmienną i charakterystyczną dla każdej z nich.
Dietmar Eberle (ur. w 1952 r.) – ukończył studia na Politechnice w Wiedniu. W 1979 r. był jednym z założycieli ruchu Baukünstler w Vorarlbergu (Austria). W latach 1985-2010 współpracował i prowadził wspólne biuro architektoniczne z Carlo Baumschlagerem. Od 1983 r. wykładał w Hanowerze, Wiedniu, Linzu, Zurychu, Nowym Jorku i Darmstadt. Jest profesorem architektury w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii w Zurychu i przewodniczącym jego Centrum Studiów Kulturalnych w dziedzinie architektury. W latach 2003-2005 był dziekanem Wydziału Architektury.

Partnerzy wykładu: ETH Zürich, Dom Braci Jabłkowskich
Paroni medialni: NOTES.NA.6.TYGODNI

facebook share