Debata wokół Kolekcji “Architektury-murator”

9 października w ramach cyklu spotkań dyskusyjnych związanych z wystawą Kolekcja “Architektury-murator” dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej odbędzie się debata z projektantami prezentowanych obiektów. Oprócz wybitnych polskich architektów wśród panelistów zasiądą Fernando Menis oraz Florian Riegler. Spotkanie poprowadzi wieloletni publicysta tygodnika “Polityka” Piotr Sarzyński

Trzech głównych panelistów to przedstawiciele zespołów architektonicznych, które prezentują na wystawie kolekcji „Architektury-murator” dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej więcej niż jedną realizację: Robert Konieczny, Ewa Kuryłowicz, Jerzy Szczepanik-Dzikowski.

Polskie zespoły architektoniczne będą reprezentować: Andrzej Bulanda, Zbigniew Maćków, Maciej Miłobędzki, Grzegorz Stiasny, Jan Sukiennik, Piotr Śmierzewski, Jakub Wacławek.

Dyskusja będzie koncentrować się na zagadnieniach społecznego odbioru i społecznych funkcji architektury. Poruszone będą między innymi kwestie: czy miastom lepiej służy architektura „zadziorna” czy „pokorna” wobec otoczenia, tradycji, kontekstu urbanistycznego? Czy wybitna architektura pojedynczych obiektów może wpływać na jakość przestrzeni naszym miast? Jaka powinna być rola architektów w kreowaniu świadomości estetycznej rodaków? Jak promować najlepsze wzory? Czy kryteria społeczne oceny architektury i urbanistyki zyskują na znaczeniu?

Konferencję poprowadzi Piotr Sarzyński, od 28 lat publicysta tygodnika “Polityka”, który zajmuje się problematyką kultury, a szczególnie sztuk wizualnych, muzealnictwa, designu oraz architektury. Autor kilku książek, w tym poświęconego problematyce estetyki polskich miast “Wrzasku w przestrzeni”.

9 października, czwartek, godzina 18.00
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, ul. Pańska 3
wstęp wolny

Więcej informacji na stronie: http://www.kolekcjaarchitektury.pl

facebook share