Debata nt. najważniejszych problemów warszawskiej przestrzeni, urbanistyki i architektury

Dziekan Wydziału Architektury PW zaprasza na kolejne wydarzenie związane z obchodami 100-lecia Wydziału Architektury PW – Debatę na temat najważniejszych problemów warszawskiej przestrzeni, urbanistyki i architektury. 

Zaproszenie Dziekana Wydziału Architektury PW:

Koleżanki i Koledzy – Warszawscy Architekci i Urbaniści !

Zapraszam Was do aktywnego udziału w kolejnym wydarzeniu związanym z obchodami jubileuszu 100-lecia naszego Wydziału – do debaty na temat najważniejszych problemów warszawskiej przestrzeni, urbanistyki i architektury.

Inspiracją do przeprowadzenia takiej otwartej debaty naszego środowiska zawodowego, jest nie tylko „okrągła” wydziałowa rocznica, czy codzienne obserwacje zmian w przestrzeni, urbanistyce i architekturze Warszawy oraz coraz szersza dyskusja publiczna na ten temat, ale przede wszystkim niedawna rozmowa z Absolwentem naszego Wydziału – Kol. arch. Jackiem Jedynakiem. W emocjonalnej rozmowie, wspartej jednak rzeczowymi argumentami, skomentował on liczne negatywne zjawiska w przestrzeni naszego miasta i zaapelował, aby Wydział stał się ponownie ważnym ośrodkiem, wpływającym na jakość urbanistyki i architektury Stolicy Polski, na kształtowanie jej przestrzeni.

Uznałem, że to dobry pomysł, a początkiem jego realizacji, znakomicie wpisującym się w atmosferę i kalendarium obchodów naszego jubileuszu, będzie środowiskowa debata pod tytułem „Najważniejsze problemy warszawskiej przestrzeni, urbanistyki i architektury”. Jej zorganizowanie powierzyłem wykładowcy naszego Wydziału – Kol. arch. Grzegorzowi A. Buczkowi, który kilka lat temu przeprowadził serię dyskusji na ważne tematy absorbujące nasza środowiska zawodowe.

Wydarzenie to odbędzie się w drugiej połowie października br., ale już dziś zachęcam do zgłaszania gotowości chęci zabrania głosu w tej w debacie. Liczę na to, że ważnymi uczestnikami tego wydarzenia będą Koleżanki i Koledzy z naszego Wydziału, w szczególności ci aktywni w naszych organizacjach zawodowych: Oddziałach Warszawskich SARP i TUP, Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów, Polskiej Radzie Architektury, a w szczególności ci, którzy doradzali lub doradzają Władzom m. st. Warszawy w Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, dawnej Radzie Architektury i Rozwoju Warszawy czy niedawno powołanej Radzie Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy.  Do aktywnego udziału w debacie zapraszam zwłaszcza Studentów i Absolwentów naszego Wydziału.

O przygotowaniach do wydziałowej debaty nt. najważniejszych problemów warszawskiej przestrzeni, urbanistyki i architektury, w tym zwłaszcza o sposobie zgłaszania wystąpień do jej programu, informować będzie organizator tego wydarzenia – mój pełnomocnik – arch. Grzegorz A. Buczek
[ grzegorzabuczek@yahoo.pl ]


[—] prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
w Warszawie, dnia 25 lipca 2015 roku  

facebook share