Debata nad zmianami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

29 stycznia 2021 r. wyłożono do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie obejmującym uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej na terenie miasta. Wyłożenie zmian studium potrwa do 19 lutego 2021 r., a uwagi formalne można składać do 12 marca 2021 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 r. (środa) o godz. 17:00. za pośrednictwem platformy ZOOM i platformy You Tube. 

Poniżej przekazujemy link do dyskusji publicznej z wykorzystaniem platformy You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=Jnkj4pO61MU&feature=youtu.be

W przypadku chęci udziału w dyskusji publicznej za pośrednictwem platformy ZOOM uprzejmie proszę o skorzystanie z ponizszego linka i klucza:
https://us02web.zoom.us/j/85973113095
Meeting ID: 859 7311 3095

Informacje o projekcie zmiany Studium, w okresie publicznego wyłożenia projektu i składania uwag, będzie można uzyskać w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, pod numerem telefonu: 22 325 81 13 oraz 22 443 23 64.

Informacje: Jaki zasięg zabudowy śródmiejskiej? Wyłożenie zmian studium do publicznego wglądu. | Architektura i planowanie przestrzenne

facebook share