Debata: Mieszkania przyjazne dla klimatu

Serdecznie zapraszamy na kolejną debatę z cyklu Mieszkania2030 – Mieszkania przyjazne dla klimatu.

Podczas debaty poruszymy następujący kwestie:
• Jak powinno wyglądać zrównoważone osiedle?
• Jak budować, żeby nie niszczyć środowiska?
• Czy będziemy mieć zero- i plusenergetyczne budynki komunalne i TBSowe?
• Czy zrównoważone mieszkalnictwo pomoże nam uporać się ze smogiem?

Rozpoczniemy też dyskusję nad Warszawskim Standardem Zrównoważonego Mieszkalnictwa.

Prezentacja wprowadzająca: Marta Kęsik (Biuro Infrastruktury m.st. Warszawy)

W dyskusji panelowej wezmą udział (w kolejności alfabetycznej):

Justyna BiernackaOddział Warszawski SARP
Katarzyna Chwalbińska-Kusek – Platforma EEB, BuroHappold
Ludomir Duda
Mariusz R. Frankowski – radny m.st. Warszawy
Katarzyna Wojda – Bjerg Arkitektur Polska

KIEDY: 25 stycznia 2017 r. godz.  17:30 – 19:30
GDZIE: Centrum KreatywnościTargowa 56, 03-733 Warszawa
FB: facebook event

Na spotkaniu obecny będzie tłumacz języka migowego. Dla nieobecnych i zapracowanych zapewnimy streaming online: https://www.youtube.com/watch?v=E8hJtwmOl1o


Punktem odniesienia dla debaty będą w szczególności: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, powstająca strategia klimatyczna — ADAPTCITY przygotowywana w ramach okrągłego Stołu ds. adaptacji do zmian klimatu w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”.

Celem nowej polityki mieszkaniowej jest doprowadzenie do powstania szerokiej oferty mieszkaniowej odpowiedniej do potrzeb oraz zasobów wszystkich warszawianek i warszawiaków. Będziemy rozmawiać zarówno o mieszkaniach będących własnością miasta, jak i o trendach na rynku komercyjnym. Szczególny nacisk położymy na takie wyzwania jak: budowanie silnych wspierających się społeczności, starzenie się społeczeństwa oraz zrównoważony rozwój miasta i rewitalizacja.

Efektem cyklu debat oraz działań towarzyszących będzie stworzenie ram do programu mieszkaniowego, który zostanie przyjęty przez Radę m.st. Warszawy w 2017 r.

Nowy program będzie zgodny z wizją zapisaną w aktualizowanej strategii rozwoju m.st. Warszawy – Warszawa2030: aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce, otwarta metropolia.

Kolejne debaty:

• Mieszkać wspólnie — 08.02.
• Pomóc najsłabszym / Mieszkania chronione — 01.03.
• Mieszkaniowe innowacje — 18.03.
• Czynsze mieszkaniowe — 29.03.
• Niezagospodarowany potencjał mieszkaniowy — 12.04.

facebook share