Circular Economy in Construction (1)

Pierwsze spotkanie cyklu poświęconego gospodarce cyrkularnej / obiegu zamkniętego w budownictwie.
Jaka jest świadomość tego tematu w samorządach, wśród projektantów, producentów materiałów, firm budowlanych, inwestorów i deweloperów?
Czy są gotowe rozwiązania, a jeśli tak, to czy są w Polsce stosowane ?

Czwartek 12.09.2019 godź, 15.00-18.00, ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, poziom +1.

Sektor budownictwa jest największym „konsumentem” zasobów naturalnych i jednocześnie ponosi największą odpowiedzialność za szkody wyrządzane w środowisku naturalnym przez człowieka . Wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego w budownictwie ma szansę na spowodowanie odwrócenia tego trendu – będzie to możliwe do osiągnięcia jedynie poprzez przemyślane i wspólne działanie wszystkich interesariuszy procesu budowlanego – projektowanie, budowanie, eksploatację i ostatecznie odzyskiwanie i ponowne zastosowanie użytych wcześniej surowców. Jaka jest świadomość wagi tych procesów wśród samorządów, projektantów, producentów materiałów oraz firm budowlanych i deweloperów w Polsce?
Paneliści: 
Grzegorz KACZOROWSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy;
Łukasz GÓRECKI – Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta;
Jakub HECIAK – architekt IARP, pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej, członek SARP Oddział Kielce, aktualnie współpracuje aktualnie z warszawskim biurem projektowym BBGK Architekci;
Tymon NOWOSIELSKI – Prezes Eiffage Immobilier Polska, Grupa Eiffage Polska;
Konrad WITCZAK – Sustainability Manager w firmie ROCKWOOL Polska, wykładowca na wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej;
Jędrzej ZDZIECHOWSKI – Construction Building Systems & Sustainability Building Manager  w firmie Lafarge Polska,Grupa LafargeHolcim;
Moderacja : Jurij M. SADOWSKI, architekt, Oddział Warszawski SARP.

facebook share