Aukcja prac plastycznych na rzecz Ukrainy

W imieniu Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. arch. Krzysztofa Koszewskiego oraz Prodziekana ds. Studiów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. arch. Mirosława Orzechowskiego, prof. Politechniki Warszawskiej zapraszamy do udziału w czwartej aukcji prac graficznych i malarskich warszawskiego środowiska architektonicznego na rzecz Ukrainy.
Aukcja zostanie przeprowadzona 14.12.2023 r. o godzinie 18.00 w Gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w audytorium im. Stanisława Noakowskiego (Aula 103).

Od 5.12 do 14.12.2023 prace biorące udział w aukcji można oglądać online (link).

 

facebook share