Architektura VII Dnia

Po 1945r. powstało w Polsce ponad trzy i pół tysiąca kościołów. Inicjatorzy projektu Architektura VII Dnia zebrali i skatalogowali powojenne dokonania w dziedzinie architektury sakralnej. Dotychczasowe działania zostały przedstawione w formie internetowej bazy danych ze zdjęciami i komentarzami do obiektów. Zapraszamy na podsumowanie pierwszego etapu prac na wystawie w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Wystawa: 3.12.2015 – 31.01.2016
Wernisaż: 3.12 (czwartek), g. 19:00

Dyskusja i przedstawienie projektu: 3.12 (czwartek) g. 17:00
Prowadzenie: Bogna Świątkowska
Paneliści: Iza Cichońska, Kuba Snopek, Maciej Frąckowiak, dr Paweł Matwiejczuk, ks. dr Marek Pieńkowski

www.architektura7dnia.pl

W czasach PRL wznoszenie kościołów było jedną z form protestu. Liczba prowadzonych budów świątyń katolickich była wprost proporcjonalna do skali protestów przeciwko władzy. W samych latach 80., w okresie po powstaniu „Solidarności”, zainicjowano budowę ponad tysiąca świątyń, z których większość wzniesiono wyłącznie dzięki oddolnym działaniom parafian. Wspólnoty wiernych były zaangażowane w proces powstawania kościołów od samego początku – ludzie organizowali się, wyłaniali projekty, masowo uczestniczyli w budowach, finansowali je.

Tysiące zbudowanych wspólnie posoborowych kościołów nazwaliśmy “Architekturą VII Dnia”. Teraz piszemy ich historię. Ten społeczny wysiłek zmaterializowany w czasach kiedy crowdsourcing, crowdfunding czy inne metody społecznościowego samoorganizowania i zaspokajania potrzeb lokalnych nie były jeszcze nazwane, zasługuje na to, by o nim pamiętać.

Celem strony www.architektura7dnia.pl jest zebranie jak największej ilości wspomnień i oryginalnych zdjęć upamiętniających powstawanie polskich powojennych świątyń. Naszą ambicją jest stworzenie publikacji, zawierającej najciekawsze wspomnienia. Liczymy również na pomoc w udoskonaleniu bazy danych kościołów – do niektórych informacji nie jesteśmy zdolni dotrzeć samodzielnie.

Zdjęcia kościołów, infografiki dotyczące ich powstawania oraz mapy będzie można oglądać na wystawie „Architektura VII Dnia” w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Więcej informacji: beczmiana.pl

+++

Kuratorzy: Kuba Snopek, Iza Cichońska
Zdjęcia: Igor Snopek, Maciej Lulko
Baza danych: Karolina Popera
Mapy i infografiki: Szymon Pifczyk, Tomasz Świetlik
Projekt graficzny: Jakub Pionty
Produkcja: Ela Petruk / Fundacja Bęc Zmiana
Opieka nad wystawą ze strony Państwowego Muzeum Etnograficznego: Elżbieta Czyżewska, Anastazja Stelmach, Marta Ancelewska
Montaż wystawy: ekipa techniczna PME

Partner: Państwowe Muzeum Etnograficzne

Projekt „Architektura Siódmego Dnia: podsumowanie pół wieku posoborowej architektury” jest realizowany przez Fundację Bęc Zmiana dzięki dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

facebook share