Arch. Maria Sołtys – pełnomocnik Zarządu OW SARP ds. Dziedzictwa oprowadza po wystawie Warszawa w Budowie

Zapraszamy na specjalne oprowadzania Marii Sołtys po części wystawy poświęconej Alejom Jerozolimskim.

10 grudnia 2022r. (sobota), godz. 12:00.
Muzeum nad Wisłą Wybrzeże Kościuszkowskie 22, Warszawa.

Pełnomocniczka Zarządu OW SARP ds. Dziedzictwa zaprezentuje pojawienie się na mapie Warszawy Alej Jerozolimskich, ich rozwój i dzisiejszy stan. Od pustego miejsca, poprzez Aleję – pisaną w liczbie pojedynczej – obsadzoną w XIX w. topolami, aż po ważną arterię komunikacyjną wraz z pojawieniem się dworca, mostu Poniatowskiego, linii średnicowej, Warszawskiej Kolejki Dojazdowej oraz poszerzenia ulicy po wojnie.

Aleje są dziś złośliwie nazywane są Trasą Jerozolimską, ze względu na prymat samochodów i asfaltu oraz dominującą funkcję komunikacyjną. Nowym wydarzeniem w życiu arterii są naziemne przejścia dla pieszych oraz plany ponownego zazielenienia.

Strona wydarzenia: https://artmuseum.pl/pl/wydarzenia/maria-soltys-oprowadza

facebook share