Apel w sprawie terminowego opłacania składek członkowskich

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

zwracamy się z gorącą prośbą o terminowe opłacanie składek członkowskich oraz o niedoprowadzanie do powstawania zadłużeń, które niejednokrotnie osiągają bardzo wysokie kwoty.

Wasze wpłaty na składki zasilają ograniczony budżet OW SARP i dzięki nim jesteśmy w stanie realizować nasze cele statutowe, organizować skierowane do środowiska architektów, mieszkańców Warszawy, naszych sympatyków jak i dużo szerszego grona odbiorców interesujące konkursy, wydarzenia i spotkania branżowe. Chcemy tworzyć rzetelną informację, promować nasze działania, wspierać architektów i architekturę warszawską.

Chcielibyśmy, aby przychody ze składek były naszym stałym i pewnym dochodem wspierającym również finansowanie codziennej organizacji pracy naszego Biura i utrzymania siedziby. Wpływy ze składek członkowskich stanowią o ciągłości naszego finansowania, planowania pracy i wywiązywania się z podstawowych zobowiązań Stowarzyszenia, a ciągłe monitorowanie stanu składek wymaga niestety dużego nakładu pracy i zaangażowania zarówno pracowników biura jak i członków Zarządu.

Planując wszelkie nasze działania chcemy mieć pewność, że braki w finansach nie będą stanowić przeszkody w ich realizacji.

Serdecznie dziękujemy tym, którzy dokonują wpłat składek regularnie i będziemy wdzięczni za dalsze wspieranie Stowarzyszenia i działań regularnymi opłatami.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Zarząd i biuro OW SARP

facebook share