Apel w sprawie komunikatu nr 2 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 25 marca 2020r.

Szanowne koleżanki, szanowni Koledzy architekci, członkowie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

W odniesieniu  do komunikatu nr 2 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 marca 2020r, zachęcamy członków OW SARP będących również członkami Izby Architektów (IA), do przekazania do biura OW SARP informacji o występujących problemach w wykonywaniu zawodu, jak również o osobach, które potrzebują naszego wsparcia i pomocy. Zakładając dużą ilość wiadomości, które spłyną do Izby, sugerujemy dokonanie niezbędnej syntezy (1-3 zdaniowej) zaistniałego problemu wyłącznie w związku ze stanem epidemii,  bez danych szczegółowych czy naruszających RODO, np.:
 • wydłużenie procedury administracyjnej wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę,  WZ, zgody na lokalizację zjazdu, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej (…)  itp. o XXX dni w stosunku do terminów KPA i związany z tym brak wynagrodzenia za wykonaną pracę.
 • brak możliwości złożenia uzupełnionej dokumentacji w wypożyczonych egzemplarzach projektu budowlanego ze względu na braki kadrowe w urzędzie.
 • brak możliwości pracy zdalnej z powodu niewydajnego łącza internetowego
 • brak możliwości pracy zawodowej z powodu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8
 • wypowiadanie umów przez inwestorów ze względu na niepewną sytuację gospodarczą
 • brak nowych zleceń
 • zła sytuacja finansowa przedsiębiorstwa
 • itp.
OW SARP sporządza własną listę zagadnień w celu przekazania do MOIA. Chcąc reprezentować również członków OW SARP niezrzeszonych w Izbie Architektów, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z syntezą (1-3 zdaniowej)  napotkanego problemu w wykonywaniu zawodu, zaistniałego wyłącznie w związku ze stanem epidemii, bez danych szczegółowych czy naruszających RODO,

na adres: biuro@sarp.warszawa.pl
w tytule wpisując: PROBLEMY W WYKONYWANIU ZAWODU
Termin zbierania informacji do 31.03.2020

Jednocześnie informujemy, że OW SARP podjął działania w celu zintegrowania środowiska branży i przekazania naszych potrzeb do programu rządowego „tarczy pomocowej” dotyczących zagadnień gospodarczych jak i konsekwencji dla naszej działalności zawodowej wynikającej ze ścisłej współpracy z organami administracji państwowej, w tym administracji architektoniczno-budowlanej, która również została dotknięta konsekwencjami stanu epidemii.
Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie,
 
Marta Sękulska-Wrońska
Prezes OW SARP

Zobacz komunikat nr 2 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 marca 2020r.

facebook share