Ankieta aktualizacyjna OW SARP

W związku z modernizacją elektronicznej bazy danych Oddział Warszawski SARP przeprowadza aktualizację informacji o członkach oddziału. Ostatnio tego typu ankieta była przeprowadzana w 1974 r., stąd wiele danych, które posiadamy są nieaktualne lub też zwyczajnie ich brak. Prosimy zatem o podanie kilku podstawowych informacji na swój temat a także swojej twórczości. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Oddziału i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Dodatkowo, w związku z trudną sytuacją finansową Oddziału i rosnącymi kosztami wysyłki magazynu SARP „ARCH”, prosimy również w ramach ankiety, o deklarację dotyczącą otrzymywania magazynu. Od tej pory „ARCH” będzie można otrzymywać pocztą lub odbierać osobiście w siedzibie Oddziału. Brak odesłanej deklaracji uznamy za brak chęci otrzymywania magazynu. Zwracamy przy tym również uwagę, że zgodnie z decyzją Zarządu OW SARP z października 2012 r., „ARCH” jest rozsyłany wyłącznie do emerytowanych członków SARP a także tych, którzy nie zalegają ze składkami powyżej 6 miesięcy.
Prosimy zatem o poświęcenie chwili na wypełnienie załączonej ankiety i wysłanie jej pocztą na adres Oddziału lub też emailem, w postaci skanu na adres biura OW SARP: warszawa@sarp.org.pl. Ostateczny termin nadsyłania ankiet to 31.10.2013 r.

Dziękujemy!

facebook share