Affordable Housing Forum – Forum Dostępnego budownictwa mieszkaniowego

Oddział kielecki SARP zaprasza  w dniach  29-30 czerwca 2017r do siedziby ZG SARP, Warszawa, ul. Foksal 2. na konferencję poświęconą dostępnemu budownictwu mieszkaniowemu.

Sympozjum, organizowane jest przez ETH-Wohnoforum ETH_CASE, instytut badawczy działający Wydziale Architektury Politechiki Federalnej (ETH) w Zurychu we współpracy z Politechniką Świętokrzyską oraz kieleckim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

Housing Forum koncentrować się będzie wokół wyzwań rynku mieszkaniowego w Europie środkowo-wschodniej, perspektyw jego wzrostu oraz nowych modeli mieszkaniowych. Celem sympozjum jest zainicjowanie debaty nt. polityki mieszkaniowej w kontekście zmian społecznych, ekonomicznych oraz rosnącej mobilności ludności i starzenia się społeczeństwa. Affordable Housing Forum ma na celu wyjście poza schemat hermetycznej konferencji naukowej. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli podmiotów kierujących polityką mieszkaniową, architektów, deweloperów oraz naukowcy badających zjawiska społeczne. W ramach sympozjum wykład wygłoszą min. prof. Hubert Klumpner (ETH Zurich), oraz Prof. Dr Richard Reinprecht (Universität Wien).

Szczegółowe informacje dotyczące Affordable Housing Forum znaleźć można na stronie www organizatora.

facebook share