Konferencja “Czy mamy rodzimą architekturę?”

Koło Naukowe Architektury Rodzimej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. „CZY MAMY RODZIMĄ ARCHITEKTURĘ?”.

Temat konferencji jest nawiązaniem do wydanej w 1916r. książki pióra Stefana Szyllera „Czy mamy polską architekturę?”, w której autor starał się przekonać, iż pomimo wielorakich wpływów zewnętrznych, polskiej architekturze udało się zachować odrębność narodową.

Sto lat po publikacji rozprawy profesora Stefana Szyllera, organizatorzy spróbują podążyć jego śladem i poddać pod dyskusję pytanie, czy możemy mówić o istnieniu architektury rodzimej? W czasach rozszerzającej się globalizacji, pojęcie rodzimości i narodowości nabiera nowego znaczenia. Konferencja ma na celu odpowiedzenie na pytanie czy w przeszłości jak i współcześnie powstaje architektura czerpiąca z tradycji, kultury, będących źródłem tożsamości, a co za tym idzie architektura z którą możemy i chcemy się utożsamiać.

Konferencja odbędzie się w gmachu Wydziału Architektury PW ul. Koszykowa 55 w Warszawie w sobotę 3 marca 2018r.
15 stycznia upływa termin przesłania formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem.

Oddział Warszawski SARP objął patronatem imprezę.

Zapisy i informacje na stronie www organizatorów…

 

facebook share